12.07.2021

Zmiany w JPK_VAT od 1 lipca 2021 r.

Od 1 lipca 2021 roku weszły w życie zmiany dotyczące pliku JPK_V7M i JPK_V7K. Planowana jest jednorazowa aktualizacja struktury JPK_VAT z deklaracją, która będzie uwzględniała wszystkie zmiany, które wchodzą w życie od 1 lipca 2021 r. do 1 stycznia 2022 r. Wdrożenie nowego wzoru dokumentu JPK_VAT z deklaracją planowane jest od rozliczenia za styczeń 2022 r.

Wśród najważniejszych zmian wyróżnia się:

-uchylenie przepisów rozporządzenia dotyczących stosowania oznaczenia „MPP”,

-nie stosuje się już oznaczenia transakcji „SW”,

-zastosowanie oznaczenia „EE” dla każdej z poniższych rodzajów transakcji:

-wewnątrzwspólnotowej sprzedaży na odległość towarów, które w momencie rozpoczęcia ich wysyłki lub transportu znajdują się na terytorium kraju,

-świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju,

-od 1 stycznia 2022 roku oznaczenia „SW” i „EE” zostaną zastąpione jednym wspólnym oznaczeniem - „WSTO_EE”,

-możliwość zbiorczego wykazywania paragonów z NIP do kwoty 450 zł (faktury uproszczone) oraz faktur dokumentujących przejazd autostradą płatną lub przejazd na dowolną odległość, wystawianych w formie biletu jednorazowego,

-wyłączenie stosowania oznaczeń GTU do dokumentów „RO” i „WEW” oraz wyłączenie stosowania symboli procedur do dokumentów „RO”,

-wprowadzenie oznaczenia „IED” - Interfejs Elektroniczny Dostawca,

a także szereg zmian dotyczących oznaczeń GTU w tym między innymi: kodem GTU_12 objęto także usługi audytu finansowego - zmieniono zapis „księgowe” na „w zakresie rachunkowości i audytu finansowego”.

WRÓĆ DO LISTY

Zapisz się do newslettera, otrzymuj miesięczne podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Interesują Cię zmiany podatkowe? A może szukasz pracy w zakresie księgowości lub kadr i płac? Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Meritoros
← Wróć do wszystkich artykułów