4.04.2021

Zmiana rachunku bankowego na białej liście

Już od jakiegoś czasu funkcjonuje wykaz, zwany „białą listą podatników VAT”, czyli podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. Zgodnie z obecnymi przepisami, wydatki na kwoty co najmniej 15 tysięcy złotych musza być zrealizowane na rachunek znajdujący się na wykazie. W przeciwnym wypadku podatnik między innymi nie może uznać wydatku jako kosztu podatkowego.

Jeśli podatnik prowadzi działalność, podlegającą wpisowi do CEIDG, czyli na przykład w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej wszelkie informacje odnośnie rachunku będzie mógł wykonać poprzez portal CEIDG.

Podatnicy, którzy są osobami fizycznymi niebędącymi przedsiębiorcami, natomiast prowadzącymi samodzielnie działalność gospodarczą lub wykonując działalność niepodlegającą rejestracji w CEIDG będą mogły dokonać zmian dotyczących rachunku poprzez złożenie druku NIP-7 do właściwego urzędu skarbowego.

W przypadku podmiotów wpisanych do KRS w zakresie rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej składany jest odrębny druk – NIP-8. Druk ten składamy do właściwego urzędu skarbowego.

Ostatnią grupą są osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej będące podatnikami, płatnikami podatków lub płatnikami ZUS, ale niepodlegający wpisowi do KRS. Osoby te mogą wykazać zmiany na druku NIP-2 składając go do właściwego urzędu skarbowego.

Zgłoszenia mogą być wystosowane nie tylko przez podatnika, ale także pełnomocnika.

Zapisz się do newslettera, otrzymuj miesięczne podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Interesują Cię zmiany podatkowe? A może szukasz pracy w zakresie księgowości lub kadr i płac? Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Meritoros
Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest Meritoros SA z siedzibą w Krakowie, ul. Krowoderska 63B/4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wysyłki newslettera. Przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w naszej Polityce Prywatności oraz Regulaminie Newslettera.
← Wróć do wszystkich artykułów