7.02.2022

Zmiana formy opodatkowania

Nowy, 2022 rok, przyniósł wiele zmian w prawie podatkowym. W związku z tym wielu przedsiębiorców zastanawia się jaki sposób opodatkowania będzie dla nich najbardziej korzystny.

Aby dokonać zmiany formy opodatkowania, podatnik zobowiązany jest wypełnić formularz CEIDG w sposób papierowy (w urzędzie miasta lub gminy) lub elektroniczny, wysyłając formularz przez Internet. Zmianę formy opodatkowania należy zgłosić do dnia:

20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód w roku podatkowym lub do końca roku podatkowego, jeśli pierwszy przychód został osiągnięty w grudniu danego roku podatkowego,

20 stycznia, jeżeli w poprzednim roku podatnik wybrał kartę podatkową – wybierając inne formy opodatkowania.

Podatnicy, którzy dopiero rozpoczynają działalność gospodarczą, zobowiązani są do wyboru formy opodatkowania do dnia złożenia wniosku o wpis do CEIDG. Jeśli podatnik spóźni się z wyborem, zobowiązany jest do rozliczenia swoich dochodów według zasad ogólnych, czyli według skali podatkowej.

Od 2022 roku podatnicy nie mogą już wybrać opodatkowania swoich dochodów kartą podatkową. Ta forma opodatkowania mogą rozliczać się wyłącznie ci podatnicy, którzy tą formę opodatkowania wybrali na 2021 rok. Obecnie podatnicy mogą wybrać jedną z trzech form opodatkowania:

zasady ogólne (skala podatkowa) – opodatkowanie dochodów według dwóch skal podatkowych 17% (w przypadku dochodów poniżej 120 000 złotych) i 32% (w przypadku dochodów powyżej 120 000 złotych). Dodatkowo w ramach tej formy opodatkowania, podatnik może skorzystać z wielu ulg podatkowych oraz kwoty wolnej od podatku (więcej na temat kwoty wolnej od podatku TUTAJ). W ramach tej formy opodatkowania, podstawą opodatkowania jest dochód, stanowiący różnicę między przychodami i kosztami,

podatek liniowy – opodatkowanie całości dochodów według jednej stawki podatku w wysokości 19%. W ramach tej formy opodatkowania podatnicy nie mogą skorzystać z większości ulg podatkowych oraz z kwoty wolnej od podatku. W ramach tej formy opodatkowania, podstawą opodatkowania jest dochód, stanowiący różnicę między przychodami i kosztami,

ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – z tej formy opodatkowania mogą skorzystać tylko ci podatnicy, których przychody nie przekroczyły w poprzednim roku podatkowym 2 000 000 euro. W ramach ryczałtu, do wyboru jest kilka stawek podatkowych. Stawki są zależne od rodzaju wykonywanej działalności. W ramach tej formy opodatkowania, podatnicy nie mogą od podstawy opodatkowania odjąć kosztów uzyskania przychodów.

Podczas wyboru formy opodatkowania, przedsiębiorcy powinni wziąć także pod uwagę składkę zdrowotną, która od 2022 roku jest różna w zależności od formy opodatkowania.

Zapisz się do newslettera, otrzymuj miesięczne podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Interesują Cię zmiany podatkowe? A może szukasz pracy w zakresie księgowości lub kadr i płac? Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Meritoros
Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest Meritoros SA z siedzibą w Krakowie, ul. Krowoderska 63B/4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wysyłki newslettera. Przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w naszej Polityce Prywatności oraz Regulaminie Newslettera.
← Wróć do wszystkich artykułów