27.03.2021

Zawieszenie działalności gospodarczej

W obecnych czasach część przedsiębiorców, ze względu na wprowadzone obostrzenia, nie może prowadzić działalności gospodarczej. W takim przypadku podatnicy nie rzadko decydują się na zamknięcie swojej działalności gospodarczej, nie wiedząc, że mogą ją czasowo zawiesić.

Zawieszenie działalności gospodarczej odbywa się za pośrednictwem złożenia wniosku w CEIDG. Kolejno informacja ta zostaje przekazana do ZUS, do właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz do Głównego Urzędu Statystycznego. W przypadku opodatkowania działalności kartą podatkową, przedsiębiorca może zawiesić prowadzoną działalność składając wniosek do CEIDG lub zgłosić przerwę w prowadzeniu działalności naczelnikowi urzędu skarbowego.

Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej zostaje automatycznie przekazana do ZUS. Instytucja sama sporządza niezbędne formularze tj. wyrejestrowanie płatnika składek, wyrejestrowanie z ubezpieczeń osoby prowadzącej działalność gospodarczą oraz wyrejestrowanie z ubezpieczeń osób współpracujących oraz wyrejestrowanie zgłoszonych członków rodziny osoby ubezpieczonej – osoby prowadzącej działalności gospodarczą, osoby współpracującej. Podczas zawieszenia działalności gospodarczej podatnik nie musi opłacać składek ZUS. Jeśli jednak zawieszenie działalności odbyło się w trakcie miesiąca, wtedy podatnik zobowiązany jest zapłacić składki ZUS za dni, w których działalność była prowadzona – składkę zdrowotną opłaca się za cały miesiąc, natomiast składki społeczne proporcjonalnie do liczby dni, w których była prowadzona działalność.

Podczas zawieszenia działalności gospodarczej podatnik nie ma obowiązku opłacania podatku dochodowego, jeśli jest opodatkowany na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym. Podatnik jest zwolnieniowy także z opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W przypadku karty podatkowej, podatnik także nie opłaca podatku. W sytuacji jednak, gdy taki przedsiębiorca zawiesza działalność w trakcie miesiąca, zobowiązany jest zmniejszyć kwotę podatku za dany miesiąc o 1/30 miesięcznej należności za każdy dzień zawieszenia lub przerwy. Podczas zawieszenia działalności nie ma także obowiązku składania miesięcznych i kwartalnych deklaracji JPK_V. Jeśli jednak podatnik prowadził działalność chociaż przez jeden dzień w miesiącu to zobowiązany jest do sporządzenia i złożenia za niego deklaracji. Warto także wspomnieć, że zawieszenie działalności na co najmniej 6 miesięcy powoduje wykreślenie z rejestru podatników VAT. Po okresie zawieszenia następuje ponowna rejestracja bez konieczności składania zgłoszenia rejestracyjnego.

Podatnik, który zatrudnia pracowników na podstawie umów o pracę, na zasadzie powołania, wyboru, mianowania, na spółdzielczą umowę o pracę nie może zawiesić swojej działalności. Musi najpierw rozwiązać umowy z pracownikami. Nie musi jednak rozwiązywać umów zlecenie oraz umów o dzieło, by zawiesić działalność.

Mimo wielu zalet, zawieszenie działalności wiąże się też z tym, że w okresie zawieszenia podatnik nie może:

-prowadzić działalności gospodarczej

-osiągać bieżących przychodów.

Może natomiast wykonywać czynności, które pozwolą zabezpieczyć źródło przychodów i funkcjonować po wznowieniu działalności tj. na przykład zbywać własne środki trwałe i wyposażenie lub regulować zobowiązania powstałe przed zawieszeniem.

Podatnik, mimo zawieszenia działalności, ma także obowiązki:

-uczestniczenie we wszystkich postępowaniach: administracyjnych, sądowych, podatkowych, które dotyczą twojej firmy,

-wykonywanie obowiązków nakazanych przepisami,

-uczestniczenie w kontrolach,

-składanie corocznych sprawozdań finansowych,

-prowadzenie księgowości,

-opłacanie należności publiczno-prawnych.

Zawiesić działalność gospodarczą można z dowolnego powodu, przy czym zawieszenie działalności nie może trwać krócej niż 30 dni. Co ważne, po wznowieniu działalności, można ją ponownie zawiesić w dowolnym terminie.

Zapisz się do newslettera, otrzymuj miesięczne podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Interesują Cię zmiany podatkowe? A może szukasz pracy w zakresie księgowości lub kadr i płac? Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Meritoros
Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest Meritoros SA z siedzibą w Krakowie, ul. Krowoderska 63B/4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wysyłki newslettera. Przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w naszej Polityce Prywatności oraz Regulaminie Newslettera.
← Wróć do wszystkich artykułów