19.05.2021

Założenia programu „Nowy Polski Ład”

15 maja 2021 roku został zaprezentowany projekt „Nowy Polski Ład” dotyczący zmian między innymi w zakresie podatku PIT oraz ZUS. Przedstawione zmiany miałyby być przyjęte przez Parlament jeszcze w 2021 roku, przy czym w życie miałyby wejść od początku 2022 roku. Na obecną chwilę nie zostały jeszcze opublikowane projekty ustaw dotyczące zmian przedstawionych poniżej.

Kwota wolna od podatku – zaprezentowana została zmiana dotycząca podwyższenia kwoty wolnej od podatku do wysokości 30 tysięcy złotych rocznie. Obecnie kwota wolna od podatku wynosi 8 tysięcy złotych, przy czym w zależności od dochodu, kwota ta zmniejsza się, a nawet wynosi 0 zł. Zmiana będzie mieć także wpływ na emerytury - do kwoty 2500 zł miesięcznie emeryci nie zapłacą podatku,

Podwyższenie progu podatkowego – zaproponowano podwyższenie progu podatkowego do kwoty 120 tysięcy złotych. Obecnie próg podatkowy wynosi 85 528 zł,

Oskładkowanie umów zlecenie - zapowiedziano pełne oskładkowanie umów zlecenia, a w dalszej perspektywie wprowadzenie ujednoliconej formy zatrudnienia,

Składka zdrowotna – zaproponowano ujednolicenie wysokości składki zdrowotnej oraz sposób jej naliczania. W wyniku tego nie tylko pracownicy, ale i przedsiębiorcy będą ją płacić według stawki 9%. Składka ma być obliczana proporcjonalnie do osiągniętego dochodu pomniejszonego o składki na ubezpieczenie społeczne. Planuje się także zniesienie możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku,

Ulga w podatku PIT – program zakłada wprowadzenie ulgi podatkowej dla „klasy średniej”, czyli osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, osiągających roczny dochód w przedziale od 70 do 130 tysięcy złotych,

Uregulowanie pracy zdalnej – nie zostały przedstawione szczegóły uregulowania, natomiast zapowiedziano, że praca nie tylko będzie wspierana, ale również dostosowane zostaną przepisy w taki sposób, by wspierać młodych, pracujących rodziców.

Zapisz się do newslettera, otrzymuj miesięczne podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Interesują Cię zmiany podatkowe? A może szukasz pracy w zakresie księgowości lub kadr i płac? Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Meritoros
← Wróć do wszystkich artykułów