30.04.2021

Wymiar urlopu wypoczynkowego

Urlop wypoczynkowy to jedno z najważniejszych praw, jakie przysługują pracownikom. Prawo to wynika z kodeksu pracy i zgodnie z artykułem 152 kodeksu oznacza, że pracownik ma prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Co więcej, pracownik nie może zrzec się prawa do takiego urlopu.

W zależności od stażu pracy, pracownicy mają do wykorzystania:

-20 dni urlopu wypoczynkowego – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,

-26 dni urlopu wypoczynkowego - jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Staż pracy liczony na podstawie przepracowanych lat, przy czym do stażu wlicza się także określony czas, na podstawie ukończenia:

-zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,

-średniej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat,

-średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych – 5 lat,

-średniej szkoły ogólnokształcącej – 4 lata,

-szkoły policealnej – 6 lat,

-szkoły wyższej – 8 lat.

Powyższe lata nie podlegają jednak sumowaniu. Warto także zauważyć, że w przypadku ukończenia studiów pierwszego stopnia (licencjat), uważane jest to za ukończenie studiów wyższych.

W sytuacji, gdy pracownik pobierał naukę w czasie zatrudnienia, do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się okres zatrudnienia lub okres nauki, w zależności od tego, co jest korzystniejsze dla pracownika.

W przypadku pracownika, który podejmuje pracę po raz pierwszy w roku kalendarzowym prawo do urlopu uzyskuje dopiero z upływem każdego miesiąca pracy. Urlop, jaki przysługuje pracownikowi to 1/12 wymiaru urlopu za każdy przepracowany miesiąc.

Zapisz się do newslettera, otrzymuj miesięczne podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Interesują Cię zmiany podatkowe? A może szukasz pracy w zakresie księgowości lub kadr i płac? Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Meritoros
Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest Meritoros SA z siedzibą w Krakowie, ul. Krowoderska 63B/4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wysyłki newslettera. Przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w naszej Polityce Prywatności oraz Regulaminie Newslettera.
← Wróć do wszystkich artykułów