17.10.2022

Wykreślenie z rejestru VAT

Podatnik, będący czynnym podatnikiem VAT może zostać wykreślony z tego podatku nie tylko, jeśli sam złoży rezygnacje. Wykreślenia z rejestru może dokonać urząd skarbowy, bez uprzedniego powiadomienia.

Kiedy Urząd Skarbowy może dokonać wykreślenia z rejestru VAT?

 

Zgodnie z art. 96 ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnik może zostać wyrejestrowany z podatku VAT przez urząd skarbowy, jeśli:

 • podatnik nie istnieje,
 • nie ma możliwości skontaktowania się z podatnikiem lub jego pełnomocnikiem,
 • dane podatnika wskazane w zgłoszeniu się nieprawdziwe,
 • podatnik lub jego pełnomocnik nie stawią się na wezwanie urzędu lub organu kontroli skarbowej,
 • na podstawie posiadanych informacji o podatniku istnieje przypuszczenie, że może on prowadzić działania mające związek z wyłudzeniami skarbowymi,
 • wobec podatnika sąd orzekł zakaz prowadzenia działalności gospodarczej,
 • zawiesił działalność gospodarczą na okres co najmniej 6 następujących po sobie miesięcy,
 • zgodnie z obowiązkiem nie złożył deklaracji podatkowej za 3 kolejne miesiące lub za jeden kwartał,
 • składał zerowe deklaracje podatkowe przez okres 6 kolejnych miesięcy lub dwóch kolejnych kwartałów (brak transakcji sprzedaży, zakupów, w tym importu towarów),
 • wystawiał faktury (sprzedaży lub korygujące) dokumentujące czynności niedokonane,
 • miał uzasadnione podstawy przypuszczać, że dostawcy i nabywcy biorący udział w dostawie towaru lub usługi nie rozliczają się rzetelnie z podatków, narażając skarb państwa na uszczuplenie.

Warto także zaznaczyć, że naczelnik urzędu skarbowego może wykreślić podatnika z rejestru jako podatnika VAT bez konieczności powiadamiania go o tym.

Czy podatnik sam może dokonać wykreślenia z rejestru VAT?

Podatnik może także sam dokonać wyrejestrowania z podatku VAT. W takim przypadku, podatnik składa do urzędu skarbowego formularz VAT-Z. Zgłoszenie to jest dla urzędu podstawą do wykreślenia podatnika z rejestru. Formularz należy złożyć do urzędu skarbowego w terminie 7 dni od dnia zaprzestania dokonywania czynności opodatkowanych.

Przywrócenie do rejestru VAT. Co zrobić?

Podatnicy, którzy zostali wyrejestrowani z podatku VAT mogą zostać do niego przywróceni. Aby ponownie być przywróconym do podatku VAT, podatnik musi złożyć wniosek o przywrócenie, nie musi ponownie składać wniosku rejestracyjnego VAT-R.

W zależności od tego, jaki był powód wykreślenia przez urząd skarbowy podatnika z rejestru VAT, podatnik musi:

 • złożyć wniosek o przywrócenie do rejestru VAT nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia wykreślenia z rejestru jako podatnika VAT czynnego,
 • najpóźniej w dniu złożenia wniosku o przywrócenie zarejestrowania złożyć wszystkie brakujące deklaracje (jeśli wykreślenie jest spowodowane nie składania dokumentów),
 • udowodnić, że prowadzona działalność gospodarcza jest działalnością opodatkowaną. Jeśli podatnik wysyłał puste deklaracje, to konieczne jest dodatkowo potwierdzenie, że jest to wynikiem specyfiki prowadzonej działalności.
Autor: Autor: Alicja Wachowicz, Księgowa

Źródła:

Źródła:

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

Zapisz się do newslettera, otrzymuj miesięczne podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Interesują Cię zmiany podatkowe? A może szukasz pracy w zakresie księgowości lub kadr i płac? Zapisz się do naszego newslettera, otrzymuj oferty pracy oraz miesięczne podsumowania zmian podatkowych!

Meritoros
← Wróć do wszystkich artykułów