17.10.2022

Wykreślenie z rejestru VAT

Podatnik, będący czynnym podatnikiem VAT może zostać wykreślony z tego podatku nie tylko, jeśli sam złoży rezygnacje. Wykreślenia z rejestru może dokonać urząd skarbowy, bez uprzedniego powiadomienia.

Kiedy Urząd Skarbowy może dokonać wykreślenia z rejestru VAT?

 Zgodnie z art. 96 ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnik może zostać wyrejestrowany z podatku VAT przez urząd skarbowy, jeśli:

 • podatnik nie istnieje,
 • nie ma możliwości skontaktowania się z podatnikiem lub jego pełnomocnikiem,
 • dane podatnika wskazane w zgłoszeniu się nieprawdziwe,
 • podatnik lub jego pełnomocnik nie stawią się na wezwanie urzędu lub organu kontroli skarbowej,
 • na podstawie posiadanych informacji o podatniku istnieje przypuszczenie, że może on prowadzić działania mające związek z wyłudzeniami skarbowymi,
 • wobec podatnika sąd orzekł zakaz prowadzenia działalności gospodarczej,
 • zawiesił działalność gospodarczą na okres co najmniej 6 następujących po sobie miesięcy,
 • zgodnie z obowiązkiem nie złożył deklaracji podatkowej za 3 kolejne miesiące lub za jeden kwartał,
 • składał zerowe deklaracje podatkowe przez okres 6 kolejnych miesięcy lub dwóch kolejnych kwartałów (brak transakcji sprzedaży, zakupów, w tym importu towarów),
 • wystawiał faktury (sprzedaży lub korygujące) dokumentujące czynności niedokonane,
 • miał uzasadnione podstawy przypuszczać, że dostawcy i nabywcy biorący udział w dostawie towaru lub usługi nie rozliczają się rzetelnie z podatków, narażając skarb państwa na uszczuplenie.

Warto także zaznaczyć, że naczelnik urzędu skarbowego może wykreślić podatnika z rejestru jako podatnika VAT bez konieczności powiadamiania go o tym.

Czy podatnik sam może dokonać wykreślenia z rejestru VAT?

Podatnik może także sam dokonać wyrejestrowania z podatku VAT. W takim przypadku, podatnik składa do urzędu skarbowego formularz VAT-Z. Zgłoszenie to jest dla urzędu podstawą do wykreślenia podatnika z rejestru. Formularz należy złożyć do urzędu skarbowego w terminie 7 dni od dnia zaprzestania dokonywania czynności opodatkowanych.

Przywrócenie do rejestru VAT. Co zrobić?

Podatnicy, którzy zostali wyrejestrowani z podatku VAT mogą zostać do niego przywróceni. Aby ponownie być przywróconym do podatku VAT, podatnik musi złożyć wniosek o przywrócenie, nie musi ponownie składać wniosku rejestracyjnego VAT-R.

W zależności od tego, jaki był powód wykreślenia przez urząd skarbowy podatnika z rejestru VAT, podatnik musi:

 • złożyć wniosek o przywrócenie do rejestru VAT nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia wykreślenia z rejestru jako podatnika VAT czynnego,
 • najpóźniej w dniu złożenia wniosku o przywrócenie zarejestrowania złożyć wszystkie brakujące deklaracje (jeśli wykreślenie jest spowodowane nie składania dokumentów),
 • udowodnić, że prowadzona działalność gospodarcza jest działalnością opodatkowaną. Jeśli podatnik wysyłał puste deklaracje, to konieczne jest dodatkowo potwierdzenie, że jest to wynikiem specyfiki prowadzonej działalności.

Autor: Alicja Wachowicz, Księgowa

Źródła:

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

Zapisz się do newslettera, otrzymuj miesięczne podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Interesują Cię zmiany podatkowe? A może szukasz pracy w zakresie księgowości lub kadr i płac? Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Meritoros
Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest Meritoros SA z siedzibą w Krakowie, ul. Krowoderska 63B/4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wysyłki newslettera. Przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w naszej Polityce Prywatności oraz Regulaminie Newslettera.
← Wróć do wszystkich artykułów