13.12.2021

Wycofanie środka trwałego na cele prywatne

Podatnicy bardzo często wprowadzają prywatne środki trwale do działalności gospodarczej. Nie rzadko zdarza się także, że środki trwałe są wycofywane z działalności na cele prywatne. Takie wycofanie ma jednak swoje konsekwencje podatkowe.

W przypadku wycofania środków trwałych z ewidencji należy wziąć pod uwagę to, czy zostały one w pełni zamortyzowane, czy też nie. Jeśli środek trwały w momencie wycofania nie był jeszcze całkowicie zamortyzowany, należy zaprzestać naliczania amortyzacji. Ostatni odpis amortyzacyjny powinien zostać naliczony w miesiącu wycofania środka trwałego. Nieumorzona wartość nie może natomiast stanowić kosztu uzyskania przychodu przedsiębiorcy, zostanie ona zaliczona do kosztów uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia środka trwałego. Co więcej, podatnik nie koryguje kosztów uzyskania przychodów o wartość dotychczasowych odpisów amortyzacyjnych. W związku z tym, że zanim wycofał środek trwały z działalności, używał go w celu uzyskania przychodów, miał prawo zaliczać w tym okresie odpisy amortyzacyjne tego środka w koszty podatkowe. Zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt 3 ustawy o PIT, jeżeli zbycie wycofanego z ewidencji środka trwałego nastąpi w ciągu 6 lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca następnego po miesiącu wycofania środka trwałego, to operacja ta zostanie zakwalifikowana jako przychód z działalności gospodarczej i będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Podatnik dopiero po upływie terminu 6 lat może sprzedać środek trwały bez konsekwencji na gruncie podatku PIT.

Przy wycofaniu środka trwałego z ewidencji, znaczenie ma także odliczenie podatku VAT podczas zakupu. Jeśli w momencie nabycia składnika majątku podatnik miał prawo odliczyć VAT naliczony, to jest on także zobowiązany do rozliczenia podatku w momencie wycofania środka trwałego na cele prywatne.

Zapisz się do newslettera, otrzymuj miesięczne podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Interesują Cię zmiany podatkowe? A może szukasz pracy w zakresie księgowości lub kadr i płac? Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Meritoros
Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest Meritoros SA z siedzibą w Krakowie, ul. Krowoderska 63B/4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wysyłki newslettera. Przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w naszej Polityce Prywatności oraz Regulaminie Newslettera.
← Wróć do wszystkich artykułów