4.10.2021

WSTO – wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość

Od 1 lipca 2021 roku zostały wprowadzone duże zmiany dotyczące VAT e-commerce. Zmiany dotyczą między innymi wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość czyli tzw. WSTO, które zastąpiło wcześniejszą sprzedaż wysyłkową.

Przez WSTO, zgodnie z ustawą o VAT, rozumie się dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych przez dostawcę lub na jego rzecz, w tym wtedy, gdy dostawca uczestniczy pośrednio w transporcie lub wysyłce towarów, z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium państwa członkowskiego zakończenia wysyłki lub transportu towarów do nabywcy, który jest:

-podatnikiem podatku od towarów i usług lub osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od towarów i usług, którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9 ustawy o VAT, lub

-podatnikiem podatku od wartości dodanej lub osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów odpowiadającego wewnątrzwspólnotowemu nabyciu towarów, o którym mowa w art. 9, lub

-podmiotem niebędącym podatnikiem

pod warunkiem, że dostarczane towary nie są nowymi środkami transportu ani towarami, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT.

Jest to tak naprawdę sprzedaż towarów za granice na rzecz osób prywatnych z innych krajów UE.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość podlega opodatkowaniu w miejscu, w którym kończy się wysyłka lub transport towarów do nabywcy. Od zasady tej są jednak wyjątki:

-zasady nie stosuje się do dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich, antyków i towarów używanych – gdy podstawę opodatkowania ustala się zgodnie z procedurami szczególnymi określonymi w art. 120 ust. 4 lub 5 ustawy o VAT (opodatkowanie na zasadzie VAT marża),

a także w przypadku spełnienia wszystkich poniższych warunków:

-dostawca posiada siedzibę działalności gospodarczej/stałe miejsce zamieszkania/zwykłe miejsce pobytu, tylko na terytorium jednego państwa członkowskiego,

-towary są wysyłane lub transportowane do państwa członkowskiego innego niż państwo członkowskie siedziby/stałego miejsca zamieszkania/zwykłego miejsca pobytu dostawcy,

-całkowita wartość dostaw towarów dokonywanych w ramach WSTO, jak i usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych („usługi TBE”) świadczonych transgranicznie na rzecz konsumentów nie przekroczyła u podatnika w trakcie roku podatkowego ani w poprzednim roku podatkowym kwoty 10 000 euro lub jej równowartości (w Polsce 42 000 zł).

Po przekroczeniu wyżej wymienionego progu, podatnik ma obowiązek wybrać jedno z dwóch rozwiązań – opodatkować sprzedaż w państwie konsumpcji lub skorzystać z procedury One Stop Shop (OSS), o której możecie przeczytać tutaj.

Mimo tego, że powyższy wybór jest fakultatywny, to podatnik nie można dokonywać rozliczeń w zakresie WSTO wybiórczo – częściowo w procedurze OSS i częściowo w deklaracjach VAT składanych w krajach konsumpcji. Musi zdecydować się na jedno rozwiązanie.

Jeśli podatnik, który nie przekroczył progu sprzedaży w wysokości 42 000 zł, to mimo może wybrać opodatkowanie WSTO oraz usług TBE w państwie konsumpcji.

Zapisz się do newslettera, otrzymuj miesięczne podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Interesują Cię zmiany podatkowe? A może szukasz pracy w zakresie księgowości lub kadr i płac? Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Meritoros
Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest Meritoros SA z siedzibą w Krakowie, ul. Krowoderska 63B/4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wysyłki newslettera. Przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w naszej Polityce Prywatności oraz Regulaminie Newslettera.
← Wróć do wszystkich artykułów