20.02.2023

Ulgi podatkowe – opodatkowanie podatkiem liniowym

Opodatkowanie według podatku liniowego jest chętnie wybieraną formą opodatkowania wśród przedsiębiorców osiągających wysokie dochody. Jest to korzystna opcja, ponieważ cały dochód jest opodatkowany jedną, stałą stawką 19% niezależnie od tego czy dochód jest niski czy wysoki. Tę formę opodatkowania można wybrać dobrowolnie.

Najpopularniejsze ulgi i odliczenia

Ulga termomodernizacyjna – ulga dedykowana dla właścicieli oraz współwłaścicieli domów jednorodzinnych, którzy ponoszą wydatki na przedsięwzięcia termomodernizacyjne. Aby odliczyć ulgę należy rozpocząć przedsięwzięcie, kupić potrzebne materiały, ponieść wydatki po oddaniu budynku do użytkowania oraz zakończyć przedsięwzięcie w przeciągu 3 lat. Nie ma konieczności potwierdzenia inwestycji audytem energetycznym. Odliczeniu nie podlegają wydatki, które wcześniej zostały zaliczone do kosztów działalności gospodarczej. Do skorzystania z ulgi potrzebne będą faktury i rachunki dotyczące poniesionych wydatków.

Darowizny na edukację zawodową – odliczeniu podlegają darowizny na rzecz wybranych szkół publicznych prowadzących kształcenie zawodowe w zawodach określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego takie jak np. szkoły artystyczne, pięcioletnie technikum czy branżowe szkoły I i II stopnia. Ta ulga obowiązuje jedynie w rozliczeniu za lata 2019-2022, darowizny z wcześniejszych lat, nie mogą zostać uwzględnione w deklaracji. Odliczenie od dochodu przysługuje w kwocie maksymalnie 6% uzyskanego w danym roku dochodu. Dokumentami niezbędnymi do odliczeniu ulgi są potwierdzenia darowizny oraz dokumenty z informacją o darczyńcy, kwocie i dacie.

Darowizny na cele charytatywno – opiekuńcze Kościołów i innych związków – działalność charytatywno-opiekuńcza obejmuje przykładowo:

  • prowadzenie zakładów dla sierot, starców, osób upośledzonych fizycznie lub umysłowo oraz innych osób potrzebujących opieki,
  • prowadzenie szpitali, innych zakładów leczniczych oraz aptek,
  • organizowanie pomocy w zakresie ochrony macierzyństwa.
    Oprócz tradycyjnych dokumentów niezbędnych do odliczenia darowizny konieczny jest również dokument potwierdzający przeznaczenie darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą w postaci sprawozdania o przeznaczeniu, składanego w okresie 2 lat, przez kościelną osobę prawną.

Ulga IP-BOX - niższa stawka podatku PIT 5% - obowiązująca w działalności badawczo-rozwojowej o charakterze twórczym. Obowiązuje dla przychodów osiąganych z praw posiadania - wytworzenia samodzielnie, ulepszenia bądź rozwinięcia praw nabytych. Przychody podlegające preferencyjnej stawce będą np.

  • autorskie prawa do programu komputerowego,
  • prawo z rejestracji wzoru przemysłowego czy topografii układu scalonego,
  • patenty,
  • prawo ochronne na wzór użytkowy.

Do skorzystania z ulgi konieczne jest prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej oraz wytworzenie kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, z którego osiągany jest dochód opodatkowany w Polsce. Niezbędne jest również uzyskanie pozytywnej opinii organów skarbowych w interpretacji indywidualnej, która potwierdzi słuszność do zastosowania ulgi.

Strata podatkowa – występuje w sytuacji gdy przychód z danego źródła jest niższy niż koszty poniesione w celu jego uzyskania w danym roku podatkowym. Poniesioną stratę podatkową można odliczyć od dochodu w ciągu następujących po sobie pięciu lat podatkowych przy czym w jednym roku nie można odliczyć kwoty wyższej niż 50% tej straty oraz maksymalną kwotą odliczenia jest limit 5 milionów w jednym roku. Ze strat z kilku lat można korzystać w jednym roku, ale strat nie można łączyć i stosować do nich wyłącznie jednej zasady. Należy stosować odliczenie zgodnie z zasadami obowiązującymi w trakcie roku, w którym tę stratę poniesiono.

Przekazanie 1,5% podatku

            Przedsiębiorcy opodatkowani liniowym podatkiem 19% oraz rozliczający się na deklaracji PIT-36L mają możliwość w rocznym zeznaniu podatkowym przekazać 1,5% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, która wpisana została na listę organizacji uprawnionych. Warunkiem koniecznym do odliczenia jest wystąpienie podatku, nie ma możliwości zastosowania odliczenia w przypadku poniesienia straty podatkowej.

            Podatek liniowy zapewnia prostotę rozliczenia ze względu na swoją stałą stawkę podatkową w wysokości 19%. Szczególnie korzystnym rozliczeniem będzie dla podatników osiągających dochody przekraczające 120 tys. zł, czyli pierwszy próg podatkowy na skali, ponieważ pomimo przekroczenia tej granicy, stawką podatkową będzie wciąż wartość 19%.

Zapisz się do newslettera, otrzymuj miesięczne podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Interesują Cię zmiany podatkowe? A może szukasz pracy w zakresie księgowości lub kadr i płac? Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Meritoros
Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest Meritoros SA z siedzibą w Krakowie, ul. Krowoderska 63B/4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wysyłki newslettera. Przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w naszej Polityce Prywatności oraz Regulaminie Newslettera.
← Wróć do wszystkich artykułów