13.02.2023

Ulgi podatkowe odliczane od podatku za 2022 rok – ulga prorodzinna i ulga abolicyjna

Podatnicy, którzy korzystają z opodatkowania na zasadach ogólnych w oparciu o skalę podatkową mają prawo do skorzystania z wielu ulg oraz odliczeń podatkowych. Przygotowując rozliczenie roczne podatku dochodowego warto zwrócić uwagę jakie ulgi nam przysługują i z których faktycznie możemy skorzystać. Ulgi dzielą się na te, które można odliczyć od dochodu oraz te, które można odliczyć od podatku.

Ulgi podatkowe, które można odliczyć od podatku

Ulga prorodzinna (ulga na dziecko)

Z ulgi skorzystają rodzice sprawujący władzę rodzicielską jak i również opiekunowie prawni, których dzieci:

 • małoletnie,
 • otrzymują zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
 • mają poniżej 25 lat, uczą się lub studiują,
 • jeżeli w poprzednim roku podatkowym nie uzyskały dochodów przekraczających określonej wartości renty socjalnej – kwota 16 061,28

Odliczenie ulgi na dziecko dotyczy łącznie obojga rodziców, mogą oni odliczyć od podatku kwotę ulgi prorodzinnej w dowolnej proporcji przez nich ustalonej. Aby skorzystać z ulgi prorodzinnej dochód nie może przekroczyć kwoty:

 • w przypadku jednego dziecka wychowywanego przez:
  • osobę samotnie wychowującą – 112 000,00 zł
  • podatnika w związku małżeńskim – limit x2 - 224 000,00 zł
  • osobę niepozostającą w związku małżeńskim – 56 000,00 zł
 • w przypadku dwojga lub więcej dzieci – dochód bez limitu

Kwota ulgi różni się w zależności od liczby wychowywanych dzieci:

 • jedno dziecko – miesięcznie jest to kwota 92,67 zł – rocznie 1 112,04 zł,
 • dwoje dzieci – miesięczna ulga wynosi 92,67 zł na każde dziecko – roczne odliczenie na dwójkę dzieci to 2 224,08 zł,
 • troje dzieci – odliczenie na dwójkę pierwszych dzieci wynosi 2 224,08 zł, a na trzecie dziecko 2 000,04 zł – razem kwota odliczenia to 4 224,12 zł,
 • czwórka dzieci – miesięczne odliczenie na dwoje pierwszych dzieci to 92,67 zł, na trzecie – 166,67 zł, a na każde kolejne to kwota po 225 zł.

Należy pamiętać, że do liczby dzieci wliczane są wyłącznie dzieci, którym przysługuje ulga. Na żądanie organów podatkowych, podatnik odliczający ulgę prorodzinną zobowiązany będzie przedstawić zaświadczenia konieczne do ustalenia prawa do odliczenia, takie jak: akt urodzenia, zaświadczenie z sądu rodzinnego, zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły pełnoletniego dziecka.

W przypadku gdy przysługująca ulga przekroczy podatek roczny, podatnik może otrzymać zwrot różnicy. Taki zwrot jest limitowany do wysokości sumy składek społecznych opłaconych przez podatnika rozliczającego ulgę.

Ulga abolicyjna

Ulga ta przysługuje podatnikom, którzy uzyskują przychodu z zagranicy. Do ustalenia kwoty ulgi abolicyjnej należy wyliczyć różnicę między metodą zwolnienia z progresją oraz metodą proporcjonalnego odliczenia i tak uzyskana różnica jest kwotą ulgi, którą można odliczyć od podatku w deklaracji rocznej.

Autor: Natalia Bera, Księgowa

Źródła:

www.podatki.gov.pl

Objaśnienia podatkowe z dnia 10 sierpnia 2021 roku dot. ulgi abolicyjnej, o której mowa w art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Art. 26 ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U.2022.2647 t.j.

Art. 27 ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U.2022.2647 t.j.

Zapisz się do newslettera, otrzymuj miesięczne podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Interesują Cię zmiany podatkowe? A może szukasz pracy w zakresie księgowości lub kadr i płac? Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Meritoros
Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest Meritoros SA z siedzibą w Krakowie, ul. Krowoderska 63B/4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wysyłki newslettera. Przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w naszej Polityce Prywatności oraz Regulaminie Newslettera.
← Wróć do wszystkich artykułów