12.03.2021

Ulga PIT dla młodych

PIT dla młodych obowiązuje od 1 sierpnia 2019 roku i polega na zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych niektórych przychodów podatników, którzy nie ukończyli 26 roku życia. Ulga ta ograniczona jest nie tylko wiekiem podatnika, ale także limitem kwotowym oraz źródłem uzyskania przychodów.

Z ulgi dla młodych mogą skorzystać osoby, które nie ukończyły 26. roku życia, co oznacza, że ulga przysługuje podatnikowi włącznie z dniem jego 26. urodzin.

Ponad to, ulga ograniczona jest także limitem przychodu. Zwolnieniem z podatku objęte są przychody do wysokości 85 528 zł Jeśli podatnik przekroczy wcześniej wymienioną kwotę, zobowiązany jest do zapłaty podatku od nadwyżki nad 85 528 zł w wysokości 17% podatku.

Przychody, które są zwolnione z opodatkowania to przychody:

-ze stosunku służbowegostosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy,

-z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o pdof.

A także od 1 stycznia 2021 roku przychody:

-z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej, o której mowa w przepisach ustawy z 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich,

-z tytułu odbywania stażu uczniowskiego, o którym mowa w art. 121a ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.

Zapisz się do newslettera, otrzymuj miesięczne podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Interesują Cię zmiany podatkowe? A może szukasz pracy w zakresie księgowości lub kadr i płac? Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Meritoros
← Wróć do wszystkich artykułów