12.03.2021

Ulga PIT dla młodych

PIT dla młodych obowiązuje od 1 sierpnia 2019 roku i polega na zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych niektórych przychodów podatników, którzy nie ukończyli 26 roku życia. Ulga ta ograniczona jest nie tylko wiekiem podatnika, ale także limitem kwotowym oraz źródłem uzyskania przychodów.

Z ulgi dla młodych mogą skorzystać osoby, które nie ukończyły 26. roku życia, co oznacza, że ulga przysługuje podatnikowi włącznie z dniem jego 26. urodzin.

Ponad to, ulga ograniczona jest także limitem przychodu. Zwolnieniem z podatku objęte są przychody do wysokości 85 528 zł Jeśli podatnik przekroczy wcześniej wymienioną kwotę, zobowiązany jest do zapłaty podatku od nadwyżki nad 85 528 zł w wysokości 17% podatku.

Przychody, które są zwolnione z opodatkowania to przychody:

-ze stosunku służbowegostosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy,

-z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o pdof.

A także od 1 stycznia 2021 roku przychody:

-z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej, o której mowa w przepisach ustawy z 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich,

-z tytułu odbywania stażu uczniowskiego, o którym mowa w art. 121a ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.

Zapisz się do newslettera, otrzymuj miesięczne podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Interesują Cię zmiany podatkowe? A może szukasz pracy w zakresie księgowości lub kadr i płac? Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Meritoros
Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest Meritoros SA z siedzibą w Krakowie, ul. Krowoderska 63B/4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wysyłki newslettera. Przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w naszej Polityce Prywatności oraz Regulaminie Newslettera.
← Wróć do wszystkich artykułów