5.12.2022

Ulepszenie środka trwałego a remont

Przedsiębiorstwa, które posiadają w swoim majątku środki trwałe bardzo często je remontują. Remont bardzo często mylony jest z ulepszeniem środka trwałego. W zależności od tego czy dany środek trwały był remontowany czy ulepszany, w różny sposób należy postąpić z poniesionymi kosztami.

Czym jest ulepszenie środka trwałego?

Zgodnie z art. 22g ust. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z ulepszeniem środka trwałego ma się do czynienia, gdy podatnik spełni wszystkie poniższe punkty:

  • nastąpiła przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja, adaptacja lub modernizacja,
  • suma wydatków (poniesionych na przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję lub modernizację) przekracza kwotę 10 000 zł,
  • wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania.

Zgodnie z wyjaśnienie Ministerstwa Finansów numer PO 3-722-160/94 z dnia 13 marca 1995 za ulepszenie uznaje się między innymi:

  • przebudowę (poprawienie) istniejącego stanu środków trwałych,
  • rozbudowę, tj. powiększenie (rozszerzenie) składników majątkowych, w szczególności zaś budynków i budowli, linii technologicznych, itp.,
  • rekonstrukcję, tj. odtworzenie (odbudowanie) zużytych całkowicie lub częściowo składników majątkowych,
  • adaptację, tj. przystosowanie (przerobienie) składnika majątkowego do wykorzystania go w innym celu niż było jego pierwotne przeznaczenie albo nadanie temu składnikowi nowych cech użytkowych,
  • modernizację (unowocześnienie środków trwałych).

Czym jest remont środka trwałego?

Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane art. 3 pkt 8 - remont to wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. Pojęcie remontu nie zostało jednak zdefiniowanie w ustawach podatkowych, dlatego warto posiłkować się w tym zakresie interpretacjami podatkowymi (między innymi: 0111-KB2-1.4010.24.2022.2.PB , 0111-KDIB1-1.4010.490.2021.1.EJ IPPB5/423-641/12-3/RS), które przedstawiają remont jako podtrzymanie, odtworzenie wartości użytkowej środka trwałego. Według interpretacji remont jest rodzajem naprawy, wymiany zużytych elementów. Ulepszenie środka trwałego, oznacza, że zostaje on unowocześniony lub przystosowany do spełniania innych, nowych funkcji, zyskuje istotną zmianę cech użytkowych.

Jak rozliczyć powyższe wydatki?

Wydatki poniesione na ulepszenie środka trwałego powiększają wartość początkową środka trwałego i będą one stanowić koszt w ramach odpisów amortyzacyjnych.

Wydatki poniesione na remont środka trwałego, czyli przywrócenie jego pierwotnego stanu technicznego, można rozliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów.

Autor: Alicja Wachowicz, Księgowa

Źródła:

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych

Interpretacje podatkowe 0111-KB2-1.4010.24.2022.2.PB , 0111-KDIB1-1.4010.490.2021.1.EJ IPPB5/423-641/12-3/RS

Wyjaśnienie Ministerstwa Finansów PO 3-722-160/94

Ustawa Prawo budowlane

Zapisz się do newslettera, otrzymuj miesięczne podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Interesują Cię zmiany podatkowe? A może szukasz pracy w zakresie księgowości lub kadr i płac? Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Meritoros
Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest Meritoros SA z siedzibą w Krakowie, ul. Krowoderska 63B/4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wysyłki newslettera. Przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w naszej Polityce Prywatności oraz Regulaminie Newslettera.
← Wróć do wszystkich artykułów