14.02.2022

Stawka podatku CIT

Podatkiem CIT objęte są:

-osoby prawne (między innymi spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie),

-spółki kapitałowe w organizacji,

-jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej (między innymi wspólnoty mieszkaniowe, placówki oświatowe), z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej,

-spółki jawne mające siedzibę lub zarząd w Polsce, jeżeli wspólnikami tej spółki nie są wyłącznie osoby fizyczne i spółka nie złoży przed rozpoczęciem roku obrotowego informacji o podatnikach podatku CIT oraz podatnikach podatku PIT posiadających, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku tej spółki,

-spółki komandytowo-akcyjne mające siedzibę lub zarząd w Polsce,

-spółki komandytowe mające siedzibę lub zarząd w Polsce,

-podatkowe grupy kapitałowe (zarejestrowane w urzędzie skarbowym grupy składające się z co najmniej dwóch spółek prawa handlowego mających osobowość prawną, które funkcjonują w związkach kapitałowych i spełniają określone warunki),

-spółki niemające osobowości prawnej, mające siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

Stawka podatku CIT wynosi 19% lub 9% podstawy opodatkowania. Z niższej, 9% stawki podatku, mogą w pierwszym roku swojej działalności skorzystać podatnicy, którzy dopiero rozpoczynają działalność gospodarczą, pod warunkiem, że firma nie powstała poprzez restrukturyzację, przekształcenie firmy osoby fizycznej lub spółki niebędącej osobą prawną w inny rodzaj działalności lub do firmy wniesiono przedsiębiorstwo (jego część albo składniki majątku) o wartości powyżej 10 tys. euro.

Dodatkowo z obniżonej stawki podatku CIT skorzystać mogą mali podatnicy, u których wartość przychodu ze sprzedaży brutto (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 2 mln euro, przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł oraz podatnicy, u których przychody inne niż z zysków kapitałowych osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły netto kwoty 2 mln euro, przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy roku danego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

Poniżej przedstawiamy kursy oraz limity, o których mowa powyżej:

-kurs z pierwszego dnia roboczego października 2021 roku – 4,5941 zł

limit – 9 188 000 zł

-kurs z pierwszego dnia roboczego stycznia 2022 roku – 4,5889 zł

limit – 9 178 000 zł

Po przekroczeniu limitów, o których jest mowa powyżej, w trakcie roku podatkowego, podatnik nie jest zobowiązany do korygowania dotychczasowych zaliczek na podatek CIT. Podatnik po przekroczeniu limitu zobowiązany będzie do zapłaty podatku według stawki 19% w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku, a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące, które ustalone były jeszcze w wysokości 9% stawki.

Dodatkowo podatnicy CIT, którzy spełniają pewne kryteria mogą opodatkować swoje dochody według zasad estońskiego CIT. O tej formie opodatkowania można przeczytać TUTAJ.

Zapisz się do newslettera, otrzymuj miesięczne podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Interesują Cię zmiany podatkowe? A może szukasz pracy w zakresie księgowości lub kadr i płac? Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Meritoros
← Wróć do wszystkich artykułów