14.02.2022

Stawka podatku CIT

Podatkiem CIT objęte są:

-osoby prawne (między innymi spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie),

-spółki kapitałowe w organizacji,

-jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej (między innymi wspólnoty mieszkaniowe, placówki oświatowe), z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej,

-spółki jawne mające siedzibę lub zarząd w Polsce, jeżeli wspólnikami tej spółki nie są wyłącznie osoby fizyczne i spółka nie złoży przed rozpoczęciem roku obrotowego informacji o podatnikach podatku CIT oraz podatnikach podatku PIT posiadających, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku tej spółki,

-spółki komandytowo-akcyjne mające siedzibę lub zarząd w Polsce,

-spółki komandytowe mające siedzibę lub zarząd w Polsce,

-podatkowe grupy kapitałowe (zarejestrowane w urzędzie skarbowym grupy składające się z co najmniej dwóch spółek prawa handlowego mających osobowość prawną, które funkcjonują w związkach kapitałowych i spełniają określone warunki),

-spółki niemające osobowości prawnej, mające siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

Stawka podatku CIT wynosi 19% lub 9% podstawy opodatkowania. Z niższej, 9% stawki podatku, mogą w pierwszym roku swojej działalności skorzystać podatnicy, którzy dopiero rozpoczynają działalność gospodarczą, pod warunkiem, że firma nie powstała poprzez restrukturyzację, przekształcenie firmy osoby fizycznej lub spółki niebędącej osobą prawną w inny rodzaj działalności lub do firmy wniesiono przedsiębiorstwo (jego część albo składniki majątku) o wartości powyżej 10 tys. euro.

Dodatkowo z obniżonej stawki podatku CIT skorzystać mogą mali podatnicy, u których wartość przychodu ze sprzedaży brutto (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 2 mln euro, przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł oraz podatnicy, u których przychody inne niż z zysków kapitałowych osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły netto kwoty 2 mln euro, przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy roku danego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

Poniżej przedstawiamy kursy oraz limity, o których mowa powyżej:

-kurs z pierwszego dnia roboczego października 2021 roku – 4,5941 zł

limit – 9 188 000 zł

-kurs z pierwszego dnia roboczego stycznia 2022 roku – 4,5889 zł

limit – 9 178 000 zł

Po przekroczeniu limitów, o których jest mowa powyżej, w trakcie roku podatkowego, podatnik nie jest zobowiązany do korygowania dotychczasowych zaliczek na podatek CIT. Podatnik po przekroczeniu limitu zobowiązany będzie do zapłaty podatku według stawki 19% w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku, a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące, które ustalone były jeszcze w wysokości 9% stawki.

Dodatkowo podatnicy CIT, którzy spełniają pewne kryteria mogą opodatkować swoje dochody według zasad estońskiego CIT. O tej formie opodatkowania można przeczytać TUTAJ.

Zapisz się do newslettera, otrzymuj miesięczne podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Interesują Cię zmiany podatkowe? A może szukasz pracy w zakresie księgowości lub kadr i płac? Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Meritoros
Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest Meritoros SA z siedzibą w Krakowie, ul. Krowoderska 63B/4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wysyłki newslettera. Przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w naszej Polityce Prywatności oraz Regulaminie Newslettera.
← Wróć do wszystkich artykułów