8.11.2021

Sprzedaż mieszana

Podatnicy dokonujący sprzedaży mieszanej, czyli tacy którzy dokonują zarówno sprzedaży opodatkowanej, jak i zwolnionej z podatku VAT, zobowiązani są do wyodrębnienia wydatków, które są związane z działalnością opodatkowaną oraz tych, które dotyczą działalności zwolnionej. Nie zawsze jednak jest to możliwe, gdyż część kosztów może być związana zarówno z działalnością opodatkowaną, jak i zwolnioną z VAT (np. koszty usług księgowych). W takim przypadku, podatnik powinien zastosować współczynnik proporcji sprzedaży.

Prawo do odliczenia podatku VAT z faktur dotyczących zarówno sprzedaży opodatkowanej, jak i zwolnionej przysługuje podatnikowi wyłącznie na podstawie współczynnika proporcji sprzedaży. Proporcję oblicza się na podstawie obrotu netto z roku poprzedniego (tj. stosunek sprzedaży opodatkowanej do sprzedaży całkowitej). Wynik proporcji zaokrągla się w górę. Wskaźnik ten obrazuje procentową wartość udziału obrotu opodatkowanego w całkowitym obrocie.

W przypadku, gdy podatnik:

-w poprzednim roku podatkowym nie osiągnął obrotu z tytułu działalności opodatkowanej i zwolnionej,

-obroty w poprzednim roku nie przekroczyły 30 000 zł,

-proporcja ustalona za poprzedni rok w bieżącym roku według podatnika byłaby niereprezentatywna,  

powinien złożyć wniosek do naczelnika urzędu skarbowego o uzgodnienie szacunkowej proporcji sprzedaży.

Wniosek u szacunkowe ustalenie proporcji należy złożyć:

-przed rozpoczęciem sprzedaży mieszanej

-na początku roku podatkowego (w przypadku, gdy obrót w poprzednim roku nie przekroczył 30 000 zł lub proporcja ustalona za poprzedni rok, w bieżącym roku według ciebie byłaby niereprezentatywna).

Zapisz się do newslettera, otrzymuj miesięczne podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Interesują Cię zmiany podatkowe? A może szukasz pracy w zakresie księgowości lub kadr i płac? Zapisz się do naszego newslettera, podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Meritoros
← Wróć do wszystkich artykułów