9.01.2023

Spółka jawna

Spółka jawna to spółka prawa handlowego. Nie ma ona osobowości prawnej, przy czym posiada zdolność prawną, co oznacza, że spółka we własnym imieniu może zarówno nabywać prawa, jak i zaciągać zobowiązania.

Kto może być wspólnikiem spółki jawnej?

Wspólnikami spółki jawnej mogą być 

  • osoby fizyczne,
  • osoby prawne oraz
  • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Warto zwrócić uwagę także na to, że nie można zawrzeć jednoosobowej spółki jawnej oraz jej wspólnikami nie mogą być spółki cywilne, które nie posiadają podmiotowości prawnej.

Jak założyć spółkę jawną?

Do powstania nowej spółki jawnej jest niezbędne zawarcie umowy spółki w formie pisemnej lub z wykorzystaniem elektronicznego wzorca udostępnionego w systemie S24 oraz wpis do rejestru KRS. Spółka powstaje z chwilą rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

ZUS i zgłoszenie do ubezpieczeń

Przy rozpoczęci działalności w ramach spółki jawnej nie trzeba składać dodatkowych zgłoszeń do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Informacja o zarejestrowaniu spółki zostanie przekazane przez KRS i urząd skarbowy do ZUS automatycznie i na tej podstawie ZUS zarejestruje spółkę jako płatnika składek.

Warto zauważyć, że jeśli w spółce jako wspólnicy występują osoby fizyczne, to każda ta osoba jest płatnikiem składek na własne ubezpieczenia, dlatego dodatkowo powinna ona zarejestrować się w ZUS i przekazać do dokumenty zgłoszeniowe.

Podatki w spółce jawnej

Spółka jawna jest podatnikiem na potrzebny podatku od towarów i usług (VAT).

Odmiennie jest z podatkiem CIT. Spółka jawna staje się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) dopiero w sytuacji, gdy:

  • ma ona siedzibę lub zarząd w Polsce
  • jednocześnie, jeżeli wspólnikami tej spółki nie są wyłącznie osoby fizyczne i spółka nie złoży przed rozpoczęciem roku obrotowego informacji o podatnikach podatku CIT oraz podatnikach podatku PIT.

Jeśli spółka nie podlega pod podatek CIT, podatnikami podatku dochodowego są wyłącznie poszczególni wspólnicy spółki. Dochody z tytułu udziału w spółce jawnej traktowane są na gruncie PIT jako dochody z działalności gospodarczej, co oznacza, że każdy ze wspólników rozpoznaje dochody w spółce jawnej w proporcji do przysługującego mu udziału w zysku spółki.

Autor: Alicja Wachowicz, Księgowa

Źródła:

www.biznes.gov.pl

Zapisz się do newslettera, otrzymuj miesięczne podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Interesują Cię zmiany podatkowe? A może szukasz pracy w zakresie księgowości lub kadr i płac? Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Meritoros
← Wróć do wszystkich artykułów