11.11.2020

SLIM VAT

SLIM VAT to pakiet rozwiązań, które mają uprościć rozliczanie VAT, a wejdą w życie 1 stycznia 2021 roku. Uproszczenia te są odpowiedzią na oczekiwania przedsiębiorców zgłaszane do Ministerstwa Finansów. Pakiet ten ma na celu dostosowanie przepisów do warunków działania małych i średnich przedsiębiorstw. SLIM VAT ma działać w trzech obszarach: prostego fakturowania, jednolitego ustalania kursu walutowego dla VAT i podatku dochodowego, ułatwień dla eksporterów oraz korzyści finansowych.

Proste fakturowanie dotyczyć będzie faktur korygujących in-minus oraz in-plus. Zgodnie z programem SLIM VAT rezygnuje się z formalnego warunku uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej in-minus przez nabywcę towarów lub usług. Podatnik wystawiający fakturę korygującą in-minus będzie mógł obniżyć podstawę opodatkowania i VAT należny już w momencie wystawienia faktury korygującej pod warunkiem, że z posiadanej przez niego dokumentacji wynika, że uzgodnił z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunki transakcji. W tym samym okresie nabywca będzie zobowiązany do odpowiedniej korekty podatku naliczonego, która wynika z uzgodnienia pomiędzy podatnikami. Faktury korygujące in-plus dotychczas były rozliczane na podstawie interpretacji i orzecznictwa, natomiast koncepcja SLIM VAT będzie dawała podatnikom pewność co do sposobu rozliczania faktur - rozliczenie będzie dokonywane na bieżąco w okresie wystawienia faktury korygującej (w związku z przyczynami zaistniałymi po dokonaniu sprzedaży).

W ramach programu SLIM VAT zwrócono także uwagę na eksporterów. Zgodnie z koncepcją, zostanie przedłużony termin wywozu towarów z 2 do 6 miesięcy przy zastosowaniu stawki 0% od zaksięgowania zaliczki w eksporcie towarów. Wydłużenie czasu na wywóz towarów do 6-ciu miesięcy od dnia otrzymania zaliczki ma za zadanie między innymi rozwiązanie problemu dostaw długoterminowych.

Program będzie także pozwalał na wybór zasady przeliczania podatku VAT w taki sposób, jak dla przeliczenia przychodu w podatku dochodowym. Rozwiązanie ma za zadanie zmniejszenie czasu na ustalanie kursu do walut dla jednej transakcji. Jako przykład Ministerstwo Finansów podało: „podatnik VAT świadczący usługę budowlaną B2B stosuje obecnie dwa różne kursy (dla VAT w dacie z dnia przed wystawieniem faktury, dla PIT/CIT w dacie z dnia przed wykonaniem usługi). Po zmianie przepisów będzie mógł ustalić jeden wspólny kurs walut do rozliczenia transakcji w VAT i PIT/CIT.”

Wśród korzyści finansowych podaje się:

-wydłużenie terminu do odliczenia VAT do czterech miesięcy

Wydłużenie terminu odliczenia VAT ma na celu wyeliminowanie częstych korekt deklaracji VAT (później JPK_V). Zgodnie z udogodnieniem podatnik będzie miał prawo do odliczenia VATu o jeden miesiąc dłużej niż dotychczas.

-odliczanie VATu z faktur za nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży

Rozwiązanie to umożliwi odliczenie VATu z faktury za usługi noclegowe nabyte na rzecz swojego klienta biznesowego. Zmiana ta oznacza likwidację zakazu odliczenia dla podatników nabywających takie usługi w celu ich odsprzedaży.

-zwiększenie limitu na prezenty o małej wartości

Podnoszone zostaną limity jednorazowych prezentów o małej wartości z 10 zł do 20 zł.

Źródło: www.gov.pl

Zapisz się do newslettera, otrzymuj miesięczne podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Interesują Cię zmiany podatkowe? A może szukasz pracy w zakresie księgowości lub kadr i płac? Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Meritoros
Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest Meritoros SA z siedzibą w Krakowie, ul. Krowoderska 63B/4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wysyłki newslettera. Przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w naszej Polityce Prywatności oraz Regulaminie Newslettera.
← Wróć do wszystkich artykułów