11.11.2020

SLIM VAT

SLIM VAT to pakiet rozwiązań, które mają uprościć rozliczanie VAT, a wejdą w życie 1 stycznia 2021 roku. Uproszczenia te są odpowiedzią na oczekiwania przedsiębiorców zgłaszane do Ministerstwa Finansów. Pakiet ten ma na celu dostosowanie przepisów do warunków działania małych i średnich przedsiębiorstw. SLIM VAT ma działać w trzech obszarach: prostego fakturowania, jednolitego ustalania kursu walutowego dla VAT i podatku dochodowego, ułatwień dla eksporterów oraz korzyści finansowych.

Proste fakturowanie dotyczyć będzie faktur korygujących in-minus oraz in-plus. Zgodnie z programem SLIM VAT rezygnuje się z formalnego warunku uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej in-minus przez nabywcę towarów lub usług. Podatnik wystawiający fakturę korygującą in-minus będzie mógł obniżyć podstawę opodatkowania i VAT należny już w momencie wystawienia faktury korygującej pod warunkiem, że z posiadanej przez niego dokumentacji wynika, że uzgodnił z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunki transakcji. W tym samym okresie nabywca będzie zobowiązany do odpowiedniej korekty podatku naliczonego, która wynika z uzgodnienia pomiędzy podatnikami. Faktury korygujące in-plus dotychczas były rozliczane na podstawie interpretacji i orzecznictwa, natomiast koncepcja SLIM VAT będzie dawała podatnikom pewność co do sposobu rozliczania faktur - rozliczenie będzie dokonywane na bieżąco w okresie wystawienia faktury korygującej (w związku z przyczynami zaistniałymi po dokonaniu sprzedaży).

W ramach programu SLIM VAT zwrócono także uwagę na eksporterów. Zgodnie z koncepcją, zostanie przedłużony termin wywozu towarów z 2 do 6 miesięcy przy zastosowaniu stawki 0% od zaksięgowania zaliczki w eksporcie towarów. Wydłużenie czasu na wywóz towarów do 6-ciu miesięcy od dnia otrzymania zaliczki ma za zadanie między innymi rozwiązanie problemu dostaw długoterminowych.

Program będzie także pozwalał na wybór zasady przeliczania podatku VAT w taki sposób, jak dla przeliczenia przychodu w podatku dochodowym. Rozwiązanie ma za zadanie zmniejszenie czasu na ustalanie kursu do walut dla jednej transakcji. Jako przykład Ministerstwo Finansów podało: „podatnik VAT świadczący usługę budowlaną B2B stosuje obecnie dwa różne kursy (dla VAT w dacie z dnia przed wystawieniem faktury, dla PIT/CIT w dacie z dnia przed wykonaniem usługi). Po zmianie przepisów będzie mógł ustalić jeden wspólny kurs walut do rozliczenia transakcji w VAT i PIT/CIT.”

Wśród korzyści finansowych podaje się:

-wydłużenie terminu do odliczenia VAT do czterech miesięcy

Wydłużenie terminu odliczenia VAT ma na celu wyeliminowanie częstych korekt deklaracji VAT (później JPK_V). Zgodnie z udogodnieniem podatnik będzie miał prawo do odliczenia VATu o jeden miesiąc dłużej niż dotychczas.

-odliczanie VATu z faktur za nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży

Rozwiązanie to umożliwi odliczenie VATu z faktury za usługi noclegowe nabyte na rzecz swojego klienta biznesowego. Zmiana ta oznacza likwidację zakazu odliczenia dla podatników nabywających takie usługi w celu ich odsprzedaży.

-zwiększenie limitu na prezenty o małej wartości

Podnoszone zostaną limity jednorazowych prezentów o małej wartości z 10 zł do 20 zł.

Źródło: www.gov.pl

Zapisz się do newslettera, otrzymuj miesięczne podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Interesują Cię zmiany podatkowe? A może szukasz pracy w zakresie księgowości lub kadr i płac? Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Meritoros
← Wróć do wszystkich artykułów