29.11.2021

Składka zdrowotna od 2022 roku

Polski Ład zrewolucjonizuje wiele ustaw. Jedną z największych zmian jest składka zdrowotna – od 2022 roku nie będzie ona już odliczana od podatku. Zmieni się także jej wysokość.

W zależności od formy opodatkowania, składka zdrowotna będzie następująca:

-Skala podatkowa – wysokość składki zdrowotnej będzie wynosić 9% dochodu, przy czym nie mniej niż 270,90 zł miesięcznie,

-Podatek liniowy - wysokość składki zdrowotnej będzie wynosić 4,9% dochodu, przy czym nie mniej niż 270,90 zł miesięcznie,

Jako roczną podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, dla przedsiębiorców opodatkowanych według skali podatkowej, podatkiem liniowym lub podatkiem kwalifikowanym praw własności intelektualnej (IP Box), uznaje się dochód z działalności gospodarczej za rok kalendarzowy. Jako dochód rozumie się przychody pomniejszone o koszty uzyskania tych przychodów oraz dodatkowo pomniejsza się go o kwotę opłaconych w tym roku składek na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe (jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów).

W przypadku, gdy podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne będzie niższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia (3 010 zł) pomnożona przez 12 miesięcy, podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne za ten rok składkowy w 2022 roku będzie stanowić kwota 36 120 zł.

Jeśli przedsiębiorca poniesie stratę, podstawę wymiaru składki stanowić będzie kwota minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu 1 stycznia roku składkowego. 1 stycznia 2022 roku będzie to kwota 3010 zł, a zatem wysokość składki w miesiącach, w którym przedsiębiorca będzie ponosić stratę, albo kwota dochodu nie przekroczy kwoty 3 010 zł, wyniesie 270,90 zł.

-Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – składka zdrowotna będzie uzależniona od wysokości przychodu przedsiębiorcy. Przy założeniu, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale 2021 roku wyniesie 6 000 zł, składka zdrowotna będzie wynosić odpowiednio:

PrzychódSkładka miesięczna
poniżej 60 tys. zł324 zł
od 60 tys. zł do 300 tys. zł540 zł
powyżej 300 tys. zł972 zł

W przypadku przedsiębiorców rozliczających się za pomocą opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych miesięczna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne będzie wynosić:

-kwotę równą 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli przychody z działalności osiągnięte od początku roku kalendarzowego, nie przekroczyły kwoty 60 000 zł,

-kwotę równą przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu, jeżeli przychody z działalności osiągnięte od początku roku kalendarzowego przekroczyły kwotę 60 000 zł, a nie przekroczyły kwoty 300 000 zł,

-kwotę równą 180% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli przychody z działalności osiągnięte od początku roku kalendarzowego przekroczyły kwotę 300 000 zł.

-Karta podatkowa – wysokość składki zdrowotnej będzie wynosić 270,90 zł.

Przedsiębiorcy, którzy opodatkowani są za pomocą karty podatkowej będą opłacać składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9% podstawy wymiaru składki stanowiącej kwotę minimalnego wynagrodzenia w danym roku.

W 2022 roku kwota minimalnego wynagrodzenia wyniesie 3 010 zł, natomiast kwota składki zdrowotnej podlegającej wpłacie do ZUS – 270,90 zł.

Zapisz się do newslettera, otrzymuj miesięczne podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Interesują Cię zmiany podatkowe? A może szukasz pracy w zakresie księgowości lub kadr i płac? Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Meritoros
Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest Meritoros SA z siedzibą w Krakowie, ul. Krowoderska 63B/4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wysyłki newslettera. Przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w naszej Polityce Prywatności oraz Regulaminie Newslettera.
← Wróć do wszystkich artykułów