26.05.2021

Rozliczenie subwencji PFR 1.0

W związku z pandemią Covid-19 wiele firm skorzystało z pomocy z Polskiego Funduszu Rozwoju – Tarczy Finansowej 1.0. Z pomocy tej należy się jednak rozliczyć. Kroki, jak to zrobić zostały przedstawione poniżej:

  1. Propozycja rozliczenia subwencji

Przed upływem 12 miesięcy od dnia wypłacenia subwencji, w bankowości elektronicznej zostanie zaprezentowana propozycja PFR w zakresie wysokości subwencji podlegającej zwrotowi. Formularz będzie uzupełniony jedynie wstępnie, pozostałe dane będzie trzeba uzupełnić samemu. Propozycja ta jest sporządzona w oparciu o dane, jakie PFR uzyskał z ZUS, Ministerstwa Finansów oraz KAS. Propozycja ta będzie jedynie do wglądu, zaakceptować ją będzie można od dnia, w którym zacznie biec termin na złożenie oświadczenia o rozliczeniu subwencji.

  1. Sprawdzenie treści oświadczenia oraz uzupełnienie danych

Zanim oświadczenie zostanie podpisane, należy zweryfikować poprawność danych w nim zawartych oraz uzupełnić brakujące dane. Dane, które nie zostały uzupełnione to między innymi:

-oświadczenie o wysokości straty na sprzedaży,

-oświadczenie o spadku przychodów,

-pozostałe oświadczenia – jak na przykład o odpowiedzialności karnej.

Należy także zauważyć, że podpisanie oświadczenia o rozliczeniu subwencji bez dokonywania zmian dotyczących kwoty subwencji podlegającej zwrotowi, będzie oznaczać, że beneficjent zgadza się na wyliczoną przez PFR wysokość tej kwoty. W tym przypadku, nie będzie można później zakwestionować tej kwoty w postępowaniu wyjaśniającym.

  1. Podpisanie oświadczenia

Oświadczenie musi podpisać osoba składająca oświadczenie za pomocą narzędzi autoryzacyjnych przez bank.

  1. Weryfikacja oświadczenia przez PFR

Oświadczenie zostanie zweryfikowane z bazami danych między innymi z ZUS, Ministerstwa Finansów, KAS i GUS.

  1. Podjęcie decyzji o rozliczeniu subwencji

Po rozpatrzeniu uzupełnionego i podpisanego wniosku o rozliczenie subwencji, PFR podejmuje jedną z trzech decyzji:

- określenie, jaka kwota subwencji finansowej podlega zwrotowi,

-określenie, że cała kwota subwencji podlega zwrotowi,

- zidentyfikowanie okoliczności, które uniemożliwiają ustalenie wysokości subwencji finansowej podlegającej zwrotowi. W takim przypadku PFR informuje o przyczynach takiego stanu rzeczy. Wyjaśnienie tych okoliczności powinno nastąpić w ramach postępowania wyjaśniającego, po którym PFR wyda jedną z powyższych decyzji, nie później jednak niż w terminie 6 miesięcy od dnia udostępnienia decyzji informującej o zidentyfikowaniu przez PFR okoliczności, które uniemożliwiały ustalenie wysokości subwencji finansowej podlegającej zwrotowi.

Należy pamiętać, że oświadczenie o rozliczeniu subwencji finansowej należy złożyć nie wcześniej niż pierwszego dnia po upływie 12 miesięcy liczonych od dnia wypłacenia subwencji finansowej oraz nie później niż w terminie 10 dni roboczych od upływu 12 miesięcy liczonych od dnia wypłacenia subwencji finansowej.

Zapisz się do newslettera, otrzymuj miesięczne podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Interesują Cię zmiany podatkowe? A może szukasz pracy w zakresie księgowości lub kadr i płac? Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Meritoros
Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest Meritoros SA z siedzibą w Krakowie, ul. Krowoderska 63B/4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wysyłki newslettera. Przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w naszej Polityce Prywatności oraz Regulaminie Newslettera.
← Wróć do wszystkich artykułów