17.08.2022

Refaktura

W obrocie gospodarczym występuje wiele rodzajów faktur, w tym między innymi faktura VAT, faktura uproszczona, faktura zaliczkowa czy refaktura. Samo refakturowanie jest procesem, gdy przedsiębiorca nabywa usługi, przy czym ich faktycznym odbiorcą jest inny przedsiębiorca. W taki wypadku nabywca usług odsprzedaje usługi, pełniąc przy tym rolę pośrednika między sprzedawcą a ostatecznym odbiorcą. Refakturowanie najczęściej występuje przy najmie nieruchomości i związanych z tym zużyciem mediów – kupuje je właściciel lokalu, natomiast obciąża nimi najemcę.

Przepisy nie definiują wprost pojęcia refaktury, natomiast wynika ono z samego orzecznictwa. 

Jak wystawić refakturę? Co do zasady, na dokumencie stosuje się identyczną kwotę netto i stawkę VAT jak na fakturze dokumentującej nabycie od bezpośredniego dostawcy (jednak nie zawsze). Refaktura nie musi być dokładnym odzwierciedleniem faktury pierwotnej, natomiast powinna zawierać wszystkie dane, które wymagane są na zwykłej fakturze VAT. Jest to jest między innymi: datę wystawienia, NIP nabywcy i sprzedawcy, nazwę towaru lub usługi.

Z opisu zawartego na refakturze powinno jasno wynikać, co jest przedmiotem sprzedaży, aby możliwe było przypisanie do niej prawidłowej stawki VAT. Przykładem, w którym stawka VAT będzie inna niż na fakturze pierwotnej są usługi pocztowe. Przy ich refakturowaniu należy zastosować 23% VAT, mimo, że na fakturze pierwotnej najczęsciej znajduje się stawka ZW.

Kolejnym przykładem jest usługa najmu nieruchomości. W zależności od tego, czy usługa najmu traktowana jest oddzielnie od usługi udostępniania mediów (najemca rozlicza się zgodnie z faktycznym zużyciem), to można zastosować do refakturowanych opłat za media obniżoną stawkę VAT. Będzie to taka sama stawka, jaką zastosował dostawca mediów. W przypadku, gdy najem i media stanowią jedną, kompleksową usługę, to całość opodatkowana będzie stawką 23%. Oznacza to, że świadczenie kompleksowe stanowi jedną, niepodzielną całość i nie może być rozbijane w celu refakturowania poszczególnych części.

Obowiązek podatkowy wynikający z refaktury to moment wykonania usługi na rzecz jej finalnego odbiorcy tożsamy z momentem, w którym usługa została wykonana przez pierwotnego usługodawcę na rzecz pośrednika. W przypadku refakturowania usług, dla których obowiązek podatkowy powstaje z momentem wystawienia faktury, datą powstania obowiązku podatkowego jest data wystawienia faktury.

Autor: Autor: Alicja Wachowicz, Księgowa

Źródła:

Źródło: www.biznes.gov.pl

Zapisz się do newslettera, otrzymuj miesięczne podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Interesują Cię zmiany podatkowe? A może szukasz pracy w zakresie księgowości lub kadr i płac? Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Meritoros
Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest Meritoros SA z siedzibą w Krakowie, ul. Krowoderska 63B/4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wysyłki newslettera. Przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w naszej Polityce Prywatności oraz Regulaminie Newslettera.
← Wróć do wszystkich artykułów