26.09.2022

Procedura VAT OSS

Procedura VAT (OSS) ułatwia rozliczenie VAT należnego w państwach UE w jednym państwie – tzw. państwie identyfikacji. Kraj ten a raczej administracja skarbowa funkcjonująca w tym kraju udostępnia sprzedawcy zarejestrowanemu do procedury VAT OSS – elektroniczny system, poprzez który może on składać specjalne deklaracje rozliczeniowe. W owych deklaracjach sprzedawca ma możliwość wykazania podatku VAT od transakcji sprzedaży do wszystkich krajów UE według stawek VAT właściwych w krajach UE konsumpcji. Oczywiście mowa tu o transakcjach dozwolonych w procedurze VAT OSS. Nie ma przy tym obowiązku rejestracji do VAT w każdym kraju UE do którego sprzedaje towary lub usługi.

Procedura VAT OSS dzieli się na dwa rodzaje a mianowicie:

  • procedurę unijną,
  • procedurę nieunijną.

Unijna procedura VAT OSS skierowana jest do sprzedawców posiadających siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium Wspólnoty UE. Oprócz tego skierowana jest także do operatorów interfejsu elektronicznego, którzy mogą posiadać siedzibę zarówno na terytorium UE jak i poza. Z unijnej procedury VAT OSS może skorzystać także i przedsiębiorca spoza UE. Wartym zaznaczenia jest to, że przedsiębiorca, który dokona rejestracji do unijnej procedury VAT OSS będzie miał obowiązek rozliczać podatek VAT należny od wszystkich zrealizowanych transakcji objętych właśnie tą procedurą.

Procedura unijna dotyczy dwóch rodzajów świadczeń, tj.:

  • wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (WSTO) - na temat WSTO można przeczytać TUTAJ- oraz
  • usług świadczonych na  rzecz konsumentów z  innych niż Polska państw UE.

Procedura nieunijna skierowana jest wyłącznie do przedsiębiorców nieposiadających na terenie UE ani siedziby działalności ani stałego miejsca prowadzenia tej działalności. Podobnie jak przy unijnej procedurze VAT OSS – przedsiębiorca, który dokona rejestracji do nieunijnej procedury VAT OSS będzie miał obowiązek rozliczać podatek VAT należny od wszystkich zrealizowanych usług objętych właśnie tą procedurą.

Państwo członkowskie identyfikacji w procedurze VAT OSS (unijnej i nieunijnej) odgrywa rolę państwa (jednego państwa UE), w którym przedsiębiorca będzie rozliczał podatek VAT od transakcji dokonywanych do wszystkich krajów UE. Zanim przedsiębiorca zabierze się za rejestrację do procedur VAT OSS musi zdecydować o państwie UE identyfikacji. Kwestia ta odmiennie wygląda w przypadku nieunijnej oraz unijnej procedury VAT OSS. Zatem za pomocą dedykowanego w wybranym przez dostawcę państwie UE urzędu skarbowego (w Polsce Drugi US Warszawa-Śródmieście) przedsiębiorca:

  • zarejestruje się do unijnej (formularz VIU-R) lub nieunijnej (formularz VIN-R) procedury VAT OSS,
  • dokona aktualizacji swoich danych oraz wyrejestrowania z powyższych procedur za pomocą tych samych formularzy co przy rejestracji,
  • prześle kwartalne deklaracje rozliczeniowe VIU-DO (unijna procedura) oraz VIN-DO (nieunijna procedura),
  • prześle na żądanie ewidencję transakcji objętych powyższymi procedurami,
  • odbierze elektronicznie korespondencje wysyłaną przez urząd,
  • załatwi niektóre sprawy związane z korzystaniem z powyższych procedur.

Jeżeli sprzedawca posiada wiele stałych miejsc prowadzenia działalności w kilku państwach UE i chce dokonać zmiany wcześniej wybranego państwa UE identyfikacji to może to zrobić dopiero po 2 latach, licząc od końca roku, w którym rozpoczął korzystanie z procedury unijnej.

Autor: Autor: Dorota Dłużniewska, Księgowa

Źródła:

Źródło:

- ustawa o VAT art. 130a -130d – procedura unijna

- ustawa o VAT art. 131 -134 – procedura nieunijna

Zapisz się do newslettera, otrzymuj miesięczne podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Interesują Cię zmiany podatkowe? A może szukasz pracy w zakresie księgowości lub kadr i płac? Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Meritoros
Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest Meritoros SA z siedzibą w Krakowie, ul. Krowoderska 63B/4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wysyłki newslettera. Przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w naszej Polityce Prywatności oraz Regulaminie Newslettera.
← Wróć do wszystkich artykułów