7.03.2022

Pomoc humanitarna dla Ukrainy z 0% VAT

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 marca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych od 5 marca obniżony został podatek VAT w związku z sytuacją w Ukrainie. Rozporządzenie wprowadziło zerową stawkę podatku VAT na dla wszystkich nieodpłatnych dostaw towarów i świadczeń oferowanych na cele związane z pomocą ofiarom skutków działań wojennych w Ukrainie. Rozporządzenie jest ograniczone czasowo - 0% stawkę VAT będzie można stosować do 30 czerwca 2022 r. wyłącznie do określonych transakcji. Termin ten może jednak zostać przedłużony.

Obniżoną, zerową stawką VAT objęte zostały świadczenia realizowane na rzecz:

  • Agencji rezerw Strategicznych,
  • Podmiotów leczniczych oraz
  • Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Są to podmioty stanowiące istotne ogniwo w organizacji pomocy i dystrybucji świadczeń niezbędnych dla ludzi w sytuacji powstania zagrożeń.

0% VAT zastosować będą mogły podmioty wyłącznie pod warunkiem zawarcia pisemnej umowy między podatnikiem, a jednym ze wskazanych wyżej podmiotów. Z zawartej umowy musi jasno wynikać, że darowane towary lub usługi będą związane z pomocą poszkodowanym w wyniku wojny w Ukrainie.

Jak wskazuje Ministerstwo Finansów – „umowa darowizny może mieć przykładowo postać podpisanego elektronicznie oświadczenia woli lub skanu odręcznie podpisanej przez darczyńcę umowy, przesłanych mailem do podmiotu, na rzecz którego wykonywane są nieodpłatne świadczenia. Przesłane w taki sposób dokumenty powinny być podpisane również przez odbiorców tych świadczeń. Z posiadanej dokumentacji powinno jasno wynikać, że oświadczenie woli zostało złożone przez obydwie strony.”

Zapisz się do newslettera, otrzymuj miesięczne podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Interesują Cię zmiany podatkowe? A może szukasz pracy w zakresie księgowości lub kadr i płac? Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Meritoros
Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest Meritoros SA z siedzibą w Krakowie, ul. Krowoderska 63B/4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wysyłki newslettera. Przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w naszej Polityce Prywatności oraz Regulaminie Newslettera.
← Wróć do wszystkich artykułów