7.03.2022

Pomoc humanitarna dla Ukrainy z 0% VAT

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 marca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych od 5 marca obniżony został podatek VAT w związku z sytuacją w Ukrainie. Rozporządzenie wprowadziło zerową stawkę podatku VAT na dla wszystkich nieodpłatnych dostaw towarów i świadczeń oferowanych na cele związane z pomocą ofiarom skutków działań wojennych w Ukrainie. Rozporządzenie jest ograniczone czasowo - 0% stawkę VAT będzie można stosować do 30 czerwca 2022 r. wyłącznie do określonych transakcji. Termin ten może jednak zostać przedłużony.

Obniżoną, zerową stawką VAT objęte zostały świadczenia realizowane na rzecz:

  • Agencji rezerw Strategicznych,
  • Podmiotów leczniczych oraz
  • Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Są to podmioty stanowiące istotne ogniwo w organizacji pomocy i dystrybucji świadczeń niezbędnych dla ludzi w sytuacji powstania zagrożeń.

0% VAT zastosować będą mogły podmioty wyłącznie pod warunkiem zawarcia pisemnej umowy między podatnikiem, a jednym ze wskazanych wyżej podmiotów. Z zawartej umowy musi jasno wynikać, że darowane towary lub usługi będą związane z pomocą poszkodowanym w wyniku wojny w Ukrainie.

Jak wskazuje Ministerstwo Finansów – „umowa darowizny może mieć przykładowo postać podpisanego elektronicznie oświadczenia woli lub skanu odręcznie podpisanej przez darczyńcę umowy, przesłanych mailem do podmiotu, na rzecz którego wykonywane są nieodpłatne świadczenia. Przesłane w taki sposób dokumenty powinny być podpisane również przez odbiorców tych świadczeń. Z posiadanej dokumentacji powinno jasno wynikać, że oświadczenie woli zostało złożone przez obydwie strony.”

Zapisz się do newslettera, otrzymuj miesięczne podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Interesują Cię zmiany podatkowe? A może szukasz pracy w zakresie księgowości lub kadr i płac? Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Meritoros
← Wróć do wszystkich artykułów