1.08.2022

Podwyżki diet służbowych

Podróże służbowe pracowników, ale także przedsiębiorców wiążą się z poniesieniem określonych wydatków, które najczęściej można ująć w kosztach działalności gospodarczej. Od wielu lat wysokość diety w podróży służbowej nie zmieniała się. Galopująca inflacja, a także wzrost kosztów wyżywienia na pewno zaważyły na tym, że ustawodawca w końcu podjął decyzję o podniesieniu wysokości diety.

Od 28 lipca 2022 roku wzrosła nie tylko dieta krajowa, ale też ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu i dieta na pokrycie noclegu.

   do 28 lipca 2022 roku    od 28 lipca 2022 roku
Przy pełnej diecie  30,00 zł    38,00 zł
Przy ryczałcie za nocleg (150% diety pełnej)  45,00 zł    57,00 zł
Przy ryczałcie za dojazdy (20% diety pełnej)  6,00 zł    7,60 zł

To, o jaki zwrot kosztów może ubiegać się pracownik, zależy od długości delegacji. Wysokość diety liczona jest od momentu rozpoczęcia podróży służbowej, do jej zakończenia i wynosi:

  • w przypadku podróży jednodniowej, poniżej 8 godzin – brak diety
  • podróż służbowa pomiędzy 8 a 12 godzin – 50% diety
  • podróż służbowa powyżej 12 godzin – 100% diety

Trzeba mieć na uwadze, że diety i inne należności za czas podróży służbowej są zwolnione z podatku dochodowego, ale tylko do wysokości limitów zapisanych w ustawie. Jeśli więc pracodawca zdecyduje się na wypłatę wyższej diety, to nadwyżka będzie opodatkowana podatkiem PIT.

Stawki diet zagranicznych zostają natomiast bez zmian od 01.03.2013 roku, możemy je monitorować w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej, Dz.U. 2013 nr 0 poz. 167

Autor: Autor: Paulina Krzyżaniak, Księgowa

Źródła:

Źródło: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20130000167

Zapisz się do newslettera, otrzymuj miesięczne podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Interesują Cię zmiany podatkowe? A może szukasz pracy w zakresie księgowości lub kadr i płac? Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Meritoros
Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest Meritoros SA z siedzibą w Krakowie, ul. Krowoderska 63B/4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wysyłki newslettera. Przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w naszej Polityce Prywatności oraz Regulaminie Newslettera.
← Wróć do wszystkich artykułów