25.04.2022

Podatek PCC

Podatek PCC to podatek od czynności cywilno-prawnych, którego podatnikami są osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, będące stronami czynności cywilnoprawnych.

Podatnikiem podatku PCC, w zależności od rodzaju zawieranej umowy jest:

 • umowie sprzedaży – kupujący,
 • umowie zamiany – strony czynności,
 • umowie darowizny – obdarowany,
 • umowie dożywocia – nabywca własności nieruchomości,
 • umowie o dział spadku lub o zniesienie współwłasności – podmiot, który nabywa rzeczy lub prawa majątkowe ponad udział w spadku lub we współwłasności,
 • ustanowieniu odpłatnego użytkowania, w tym również nieprawidłowego oraz odpłatnej służebności – użytkownik lub nabywający prawo służebności,
 • umowie pożyczki i umowie depozytu nieprawidłowego – biorący pożyczkę lub przechowawca,
 • ustanowieniu hipoteki – składający oświadczenia woli o ustanowieniu hipoteki,
 • umowie spółki cywilnej – wspólnicy, a przy pozostałych umowach spółki – spółka.

Warto także nadmienić, że gdy obowiązek podatkowy ciąży na kilku podmiotach to wszystkie te podmioty są solidarnie zobowiązane do zapłaty podatku.

Sprawka podatku PCC jest różna w zależności od zawieranej umowy, wynosi ona odpowiednio:

 • przy umowie sprzedaży:      

-nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym – 2%

-innych praw majątkowych   – 1%

 • przy umowach:

-zmiany, dożywocia, o dział spadku, o zniesienie współwłasności oraz darowizny przy przeniesieniu własności nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym – 2%

-przy przeniesieniu własności innych praw majątkowych – 1%

 • przy umowie ustanowienia odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego oraz odpłatnej służebności – 1%
 • przy umowach pożyczki oraz depozytu nieprawidłowego – 0,5%
 • od ustanowienia hipoteki

-na zabezpieczenie wierzytelności istniejących – od kwoty zabezpieczonej wierzytelności – 0,1%

-na zabezpieczenie wierzytelności o wysokości nieustalonej   – 19 zł

 • przy umowie spółki – 0,5%

Podatek PCC należy zapłacić do Urzędu Skarbowego w terminie 14 dni w od dnia powstania obowiązku. W przypadku zawierania czynności cywilno-prawnych w formie aktu notarialnego nie ma konieczności opłaty w Urzędzie, ponieważ płatności dokonuje się bezpośrednio u notariusza.

Zapisz się do newslettera, otrzymuj miesięczne podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Interesują Cię zmiany podatkowe? A może szukasz pracy w zakresie księgowości lub kadr i płac? Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Meritoros
Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest Meritoros SA z siedzibą w Krakowie, ul. Krowoderska 63B/4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wysyłki newslettera. Przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w naszej Polityce Prywatności oraz Regulaminie Newslettera.
← Wróć do wszystkich artykułów