25.04.2022

Podatek PCC

Podatek PCC to podatek od czynności cywilno-prawnych, którego podatnikami są osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, będące stronami czynności cywilnoprawnych.

Podatnikiem podatku PCC, w zależności od rodzaju zawieranej umowy jest:

 • umowie sprzedaży - kupujący,
 • umowie zamiany – strony czynności,
 • umowie darowizny – obdarowany,
 • umowie dożywocia - nabywca własności nieruchomości,
 • umowie o dział spadku lub o zniesienie współwłasności – podmiot, który nabywa rzeczy lub prawa majątkowe ponad udział w spadku lub we współwłasności,
 • ustanowieniu odpłatnego użytkowania, w tym również nieprawidłowego oraz odpłatnej służebności - użytkownik lub nabywający prawo służebności,
 • umowie pożyczki i umowie depozytu nieprawidłowego - biorący pożyczkę lub przechowawca,
 • ustanowieniu hipoteki - składający oświadczenia woli o ustanowieniu hipoteki,
 • umowie spółki cywilnej - wspólnicy, a przy pozostałych umowach spółki - spółka.

Warto także nadmienić, że gdy obowiązek podatkowy ciąży na kilku podmiotach to wszystkie te podmioty są solidarnie zobowiązane do zapłaty podatku.

Sprawka podatku PCC jest różna w zależności od zawieranej umowy, wynosi ona odpowiednio:

 • przy umowie sprzedaży:      

-nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym - 2%

-innych praw majątkowych   - 1%

 • przy umowach:

-zmiany, dożywocia, o dział spadku, o zniesienie współwłasności oraz darowizny przy przeniesieniu własności nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym - 2%

-przy przeniesieniu własności innych praw majątkowych - 1%

 • przy umowie ustanowienia odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego oraz odpłatnej służebności - 1%
 • przy umowach pożyczki oraz depozytu nieprawidłowego - 0,5%
 • od ustanowienia hipoteki

-na zabezpieczenie wierzytelności istniejących - od kwoty zabezpieczonej wierzytelności - 0,1%

-na zabezpieczenie wierzytelności o wysokości nieustalonej   - 19 zł

 • przy umowie spółki - 0,5%

Podatek PCC należy zapłacić do Urzędu Skarbowego w terminie 14 dni w od dnia powstania obowiązku. W przypadku zawierania czynności cywilno-prawnych w formie aktu notarialnego nie ma konieczności opłaty w Urzędzie, ponieważ płatności dokonuje się bezpośrednio u notariusza.

Zapisz się do newslettera, otrzymuj miesięczne podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Interesują Cię zmiany podatkowe? A może szukasz pracy w zakresie księgowości lub kadr i płac? Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Meritoros
← Wróć do wszystkich artykułów