16.11.2021

Okres wypowiedzenia umowy o pracę

Jedną z najpopularniejszych zawieranych umów jest umowa o pracę. Rozwiązanie takiej umowy wiąże się z okresem wypowiedzenia, którego długość zależy od długości zatrudnienia pracownika.

Umowa o pracę może być zawarta na czas określony, czas nieokreślony lub okres próbny. W przypadku zawarcia umowy na czas określony lub czas nieokreślony, okres wypowiedzenia, w zależności od długości zatrudnienia u danego pracodawcy, wynosi:

-2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,

-1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,

-3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

W przypadku zatrudnienia na okres próbny, okres wypowiedzenia także zależy od długości zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi odpowiednio:

-3 dni robocze, jeśli umowa zawarta jest na mniej niż 2 tygodnie,

-1 tydzień, gdy umowa zawarta jest na co najmniej 2 tygodnie,

-2 tygodnie, w przypadku umowy zawartej na 3 miesiące.

Jeśli okres wypowiedzenia liczony jest w tygodniach, to jako moment rozpoczęcia biegu wypowiedzenia jest pierwsza niedziela występującą po dniu złożenia wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia kończy się po jednym lub dwóch tygodniach kalendarzowych, oznacza to, że sobota zawsze jest ostatnim dniem okresu wypowiedzenia.

W przypadku miesięcznych okresów wypowiedzenia, wypowiedzenie liczone jest od pierwszego dnia kalendarzowego miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało złożone wypowiedzenie umowy. Okres wypowiedzenia kończy się z ostatnim dniem danego miesiąca.

Zapisz się do newslettera, otrzymuj miesięczne podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Interesują Cię zmiany podatkowe? A może szukasz pracy w zakresie księgowości lub kadr i płac? Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Meritoros
Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest Meritoros SA z siedzibą w Krakowie, ul. Krowoderska 63B/4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wysyłki newslettera. Przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w naszej Polityce Prywatności oraz Regulaminie Newslettera.
← Wróć do wszystkich artykułów