13.12.2022

Okres ochronny przed emeryturą

Czym jest okres ochronny przed emeryturą?

Okres ochronny przed emeryturą, inaczej nazwany ochroną przedemerytalną, ma na celu chronić osoby starsze przed ewentualnym zwolnieniem. Zgodnie z art. 39 Kodeksu pracy „pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku”.

Obecnie wiek emerytalny dla kobiet wynosi 60 lat, a dla mężczyzn 65 lat. Przepisy oznaczają zatem, że 56-letnie kobiety i 61-letni mężczyźni objęci są okresem ochronnym. W przypadku osób, które mają prawo do wcześniejszej emerytury, ochrona przedemerytalna zaczyna obowiązywać 4 lata przed osiągnięciem obniżonego wieku emerytalnego.

Powyższych przepisów nie stosuje się w przypadku uzyskania przez pracownika prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy lub w sytuacji ogłoszenia upadłości i likwidacji pracodawcy. Powyższe nie chroni także przed zwolnieniem dyscyplinarnym pracownika.

Warto także zauważyć, że w czasie okresu ochronnego przed emeryturą pracodawca nie może obniżyć pensji pracownika.

Umowa o pracę na czas nieokreślony, określony oraz umowa zlecenie

Okres ochronny przed emeryturą dotyczy wyłącznie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony lub określony. Z ochrony tej nie mogą skorzystać osoby zatrudnione na umowie zlecenie i dzieło.

Warto także zauważyć, że w przypadku ochrony przedemerytalnej nie ma konieczności przedłużania umów o pracę zawartych na czas określony. Ochrona przedemerytalna, zgodnie z kodeksem pracy, nie polega na przedłużaniu terminowej umowy o pracę z mocy prawa do czasu osiągnięcia przez pracownika wieku emerytalnego ani na obowiązku pracodawcy przedłużenia umowy z pracownikiem do tego czasu.

Dodatkowo, należy zwrócić uwagę na to, że pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę nawet dzień przed dniem, w którym pracownikowi pozostaną 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego.

Autor: Alicja Wachowicz, Księgowa

Źródła:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

Zapisz się do newslettera, otrzymuj miesięczne podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Interesują Cię zmiany podatkowe? A może szukasz pracy w zakresie księgowości lub kadr i płac? Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Meritoros
Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest Meritoros SA z siedzibą w Krakowie, ul. Krowoderska 63B/4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wysyłki newslettera. Przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w naszej Polityce Prywatności oraz Regulaminie Newslettera.
← Wróć do wszystkich artykułów