7.11.2022

Obrót towarami na rynku międzynarodowym

Polscy przedsiębiorcy coraz częściej decydują się na zakup i sprzedaż towarów od kontrahentów z krajów Unii Europejskiej. Przy takich transakcjach nie zawsze mamy do czynienia z WDT( wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów) oraz WNT (wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów).

Jaki jest moment podatkowy przy WDT/WNT?

Obowiązek podatkowy w Wewnątrzwspólnotowej Dostawie Towarów (WDT) oraz w Wewnątrzwspólnotowym Nabyciu Towarów (WNT) powstaje z chwilą wystawienia faktury dokumentującej te transakcje, nie później jednak niż 15 dnia miesiąca następującego po dokonaniu dostawy towaru. Warto jednak dodać, że brak faktury czy wystawienie jej z opóźnieniem nie przesuwa momentu podatkowego.
Otrzymane zaliczki w WNT i WDT nie rodzą obowiązku podatkowego, nie ma zatem obowiązku wystawiania faktur w związku z otrzymaną zapłatą przed dokonaniem wewnątrzwspólnotowej dostawy.

Opodatkowanie przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów

Opodatkowanie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów następuje w kraju nabywcy, w związku z czym to kupujący zobowiązany jest naliczyć i wykazać VAT należny. Podatnik jednocześnie ma także prawo do jego odliczenia. Obecnie ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, w tym samym okresie, kiedy wykaże podatek należny, pod warunkiem, że otrzyma fakturę dokumentującą tę transakcję w terminie 3 miesięcy od końca miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy – zgodnie z art. 86 ustawy o VAT.
Warto zaznajomić się również z art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT który mówi o wyłączeniach z WNT.

Czym jest wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i jak jest opodatkowana?

Z WDT mamy do czynienia, pod warunkiem że dostawcą towarów jest:

  • podatnikiem prowadzącym działalność gospodarczą (art. 15 ustawy o VAT),
  • czynnym podatnikiem VAT (nie korzysta ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 113 ust 1 i 9 ustawy o VAT)
  • zarejestrowany jako podatnik VAT-UE (art. 97 ustawy o VAT) przed dniem dokonania pierwszej wewnątrzwspólnotowej dostawy

 Oraz że nabywca towarów jest:

  • podatnikiem podatku od wartości dodanej zidentyfikowanym dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju
  • lub osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, która jednak jest zidentyfikowana dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju
  • lub podmiotem niewymienionym powyżej, jeżeli przedmiotem dostawy są wyroby akcyzowe, które objęte są procedurą zawieszenia poboru akcyzy lub procedurą przemieszczania wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą 
  • lub innym podmiotem (niebędącym podatnikiem), jeżeli przedmiotem dostawy są nowe środki transportu.

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów co do zasady podlega opodatkowaniu według preferencyjnej 0% stawki podatku VAT, muszą jednak zostać spełnione pewne warunki :

  • podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej, który nabywca podał podatnikowi.
  • podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju. Niezbędną dokumentację opisuje w art. 42 ust. 3 ustawy o VAT
  • podatnik składając deklarację podatkową, w której wykazuje tę dostawę towarów, jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE.

Podatnik który chce uczestniczyć w transakcjach na rynku międzynarodowym powinien w pierwszej kolejności dokonać rejestracji do VAT-UE na druku VAT-R. Po rejestracji podatnik ma prawo do posługiwania się numerem NIP z prefiksem PL i tym samym do dokonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych.

Autor: Paulina Krzyżaniak, Księgowa

Źródła:

Ustawa o VAT

www.podatki.gov.pl

Zapisz się do newslettera, otrzymuj miesięczne podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Interesują Cię zmiany podatkowe? A może szukasz pracy w zakresie księgowości lub kadr i płac? Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Meritoros
Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest Meritoros SA z siedzibą w Krakowie, ul. Krowoderska 63B/4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wysyłki newslettera. Przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w naszej Polityce Prywatności oraz Regulaminie Newslettera.
← Wróć do wszystkich artykułów