7.11.2022

Obrót towarami na rynku międzynarodowym

Polscy przedsiębiorcy coraz częściej decydują się na zakup i sprzedaż towarów od kontrahentów z krajów Unii Europejskiej. Przy takich transakcjach nie zawsze mamy do czynienia z WDT( wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów) oraz WNT (wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów).

Jaki jest moment podatkowy przy WDT/WNT?

Obowiązek podatkowy w Wewnątrzwspólnotowej Dostawie Towarów (WDT) oraz w Wewnątrzwspólnotowym Nabyciu Towarów (WNT) powstaje z chwilą wystawienia faktury dokumentującej te transakcje, nie później jednak niż 15 dnia miesiąca następującego po dokonaniu dostawy towaru. Warto jednak dodać, że brak faktury czy wystawienie jej z opóźnieniem nie przesuwa momentu podatkowego.
Otrzymane zaliczki w WNT i WDT nie rodzą obowiązku podatkowego, nie ma zatem obowiązku wystawiania faktur w związku z otrzymaną zapłatą przed dokonaniem wewnątrzwspólnotowej dostawy.

Opodatkowanie przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów

Opodatkowanie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów następuje w kraju nabywcy, w związku z czym to kupujący zobowiązany jest naliczyć i wykazać VAT należny. Podatnik jednocześnie ma także prawo do jego odliczenia. Obecnie ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, w tym samym okresie, kiedy wykaże podatek należny, pod warunkiem, że otrzyma fakturę dokumentującą tę transakcję w terminie 3 miesięcy od końca miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy – zgodnie z art. 86 ustawy o VAT.
Warto zaznajomić się również z art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT który mówi o wyłączeniach z WNT.

Czym jest wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i jak jest opodatkowana?

Z WDT mamy do czynienia, pod warunkiem że dostawcą towarów jest:

  • podatnikiem prowadzącym działalność gospodarczą (art. 15 ustawy o VAT),
  • czynnym podatnikiem VAT (nie korzysta ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 113 ust 1 i 9 ustawy o VAT)
  • zarejestrowany jako podatnik VAT-UE (art. 97 ustawy o VAT) przed dniem dokonania pierwszej wewnątrzwspólnotowej dostawy

 Oraz że nabywca towarów jest:

  • podatnikiem podatku od wartości dodanej zidentyfikowanym dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju
  • lub osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, która jednak jest zidentyfikowana dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju
  • lub podmiotem niewymienionym powyżej, jeżeli przedmiotem dostawy są wyroby akcyzowe, które objęte są procedurą zawieszenia poboru akcyzy lub procedurą przemieszczania wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą 
  • lub innym podmiotem (niebędącym podatnikiem), jeżeli przedmiotem dostawy są nowe środki transportu.

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów co do zasady podlega opodatkowaniu według preferencyjnej 0% stawki podatku VAT, muszą jednak zostać spełnione pewne warunki :

  • podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej, który nabywca podał podatnikowi.
  • podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju. Niezbędną dokumentację opisuje w art. 42 ust. 3 ustawy o VAT
  • podatnik składając deklarację podatkową, w której wykazuje tę dostawę towarów, jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE.

Podatnik który chce uczestniczyć w transakcjach na rynku międzynarodowym powinien w pierwszej kolejności dokonać rejestracji do VAT-UE na druku VAT-R. Po rejestracji podatnik ma prawo do posługiwania się numerem NIP z prefiksem PL i tym samym do dokonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych.

Autor: Paulina Krzyżaniak, Księgowa

Źródła:

Ustawa o VAT

www.podatki.gov.pl

Zapisz się do newslettera, otrzymuj miesięczne podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Interesują Cię zmiany podatkowe? A może szukasz pracy w zakresie księgowości lub kadr i płac? Zapisz się do naszego newslettera, otrzymuj oferty pracy oraz miesięczne podsumowania zmian podatkowych!

Meritoros
← Wróć do wszystkich artykułów