25.01.2021

Obowiązek rozliczania się za pomocą kasy fiskalnej

Kasa fiskalna to urządzenie, na którym można zapisać wszystkie towary lub usługi z asortymentu swojej firmy oraz ewidencjonować ich sprzedaż. Obowiązek ewidencji sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej dla niektórych rodzajów działalności jest obowiązkowy, natomiast część przedsiębiorstw może skorzystać ze zwolnienia z tego obowiązku.

Kasy fiskalnej przeznaczone są dla przedsiębiorców, którzy sprzedają usługi lub towary osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej lub rolnikom ryczałtowym.  

Przedsiębiorstwa, które mogą skorzystać ze zwolnienia z obowiązku posiadania kasy fiskalnej to firmy, których:

- obrót ze sprzedaży osobom fizycznym, które nie prowadzą działalności gospodarczej lub rolnikom ryczałtowym nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym 20 000 zł.

Obrót ten liczy się w stosunku do sprzedaży w danym roku. Jeśli działalność gospodarcza została założona 1 listopada i wtedy także został sprzedany pierwszy towar/usługa, limit ten liczy się proporcjonalnie do ilości dni pozostałych do końca roku, tj.

20 000 zł * [(30 dni+ 31 dni)/365 dni w roku]= 3 342, 47 zł

Oznacza to, że limit, którego przedsiębiorca nie może przekroczyć w tym roku, aby móc skorzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej to 3 342,47 zł.

Zwolnienie z kasy fiskalnej traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym limit został przekroczony. Termin ten liczy się od końca miesiąca, w którym limit został przekroczony. Jeśli limit został przekroczony w poprzednim roku rozrachunkowym, przedsiębiorca zobowiązany jest do ewidencji sprzedaży na kasie fiskalnej już od 1 dnia kolejnego roku obrachunkowego.

Zwolnienie dotyczy także niektórych kategorii towarów i usług bez względu na wielkość obrotu (zwolnienie przedmiotowe), są to na przykład: usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody, usługi pocztowe i kurierskie, usługi finansowe i ubezpieczeniowe, czynności notarialne.

Niektóre rodzaje działalności, bez względu na obrót, zobowiązane są do ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej. Dotyczy to przedsiębiorców, którzy prowadzą biznes w zakresie: usług fryzjerskich, kosmetycznych, kosmetologicznych, doradztwa podatkowego, naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów. Lista towarów i usług, które podlegają pod obowiązkową ewidencję sprzedaży na kasie fiskalnej znajduje się w art. 4 Rozporządzenia z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

Wyróżniamy cztery rodzaje kas fiskalnych: kasy on-line, kasy elektronicznym zapisem kopii kasy z papierowym zapisem kopii oraz kasy w formie oprogramowania. Różnicą między kasami jest sposób zapisu danych. Kasy starszego typu są stopniowo wycofywane z rynku. Zgodnie z przepisami, część branż ma obowiązek ewidencjonowania sprzedaży z udziałem kas online. Na działalności zostały nałożone konkretne terminy wymiany kas:  

-1 stycznia 2020 roku:

-świadczą usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych i motorowerów

-sprzedają benzynę silnikową, olej napędowy, gaz przeznaczony do napędu silników spalinowych

-1 stycznia 2021 roku:

-świadczą stałe lub sezonowe usługi związane z wyżywieniem – stacjonarne placówki gastronomiczne oraz usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania

-sprzedają węgiel, brykiet i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych

-1 lipca 2021 roku:

-fryzjerskie

-kosmetyczne i kosmetologiczne

-budowlane

-w zakresie opieki medycznej

-prawnicze

-związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (wyłącznie w zakresie wstępu)

Przedsiębiorcy, którzy kupią kasę online i zaczną jej używać w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym rozpoczęli ewidencjonowanie sprzedaży, mogą skorzystać z ulgi na jej zakup. Ulga wynosi 90% ceny netto kasy fiskalnej, nie więcej jednak niż 700 zł. Dotyczy to zarówno czynni podatników VAT, jak i podatników zwolnionych z VAT.

Zapisz się do newslettera, otrzymuj miesięczne podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Interesują Cię zmiany podatkowe? A może szukasz pracy w zakresie księgowości lub kadr i płac? Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Meritoros
Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest Meritoros SA z siedzibą w Krakowie, ul. Krowoderska 63B/4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wysyłki newslettera. Przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w naszej Polityce Prywatności oraz Regulaminie Newslettera.
← Wróć do wszystkich artykułów