25.01.2021

Obowiązek rozliczania się za pomocą kasy fiskalnej

Kasa fiskalna to urządzenie, na którym można zapisać wszystkie towary lub usługi z asortymentu swojej firmy oraz ewidencjonować ich sprzedaż. Obowiązek ewidencji sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej dla niektórych rodzajów działalności jest obowiązkowy, natomiast część przedsiębiorstw może skorzystać ze zwolnienia z tego obowiązku.

Kasy fiskalnej przeznaczone są dla przedsiębiorców, którzy sprzedają usługi lub towary osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej lub rolnikom ryczałtowym.  

Przedsiębiorstwa, które mogą skorzystać ze zwolnienia z obowiązku posiadania kasy fiskalnej to firmy, których:

- obrót ze sprzedaży osobom fizycznym, które nie prowadzą działalności gospodarczej lub rolnikom ryczałtowym nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym 20 000 zł.

Obrót ten liczy się w stosunku do sprzedaży w danym roku. Jeśli działalność gospodarcza została założona 1 listopada i wtedy także został sprzedany pierwszy towar/usługa, limit ten liczy się proporcjonalnie do ilości dni pozostałych do końca roku, tj.

20 000 zł * [(30 dni+ 31 dni)/365 dni w roku]= 3 342, 47 zł

Oznacza to, że limit, którego przedsiębiorca nie może przekroczyć w tym roku, aby móc skorzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej to 3 342,47 zł.

Zwolnienie z kasy fiskalnej traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym limit został przekroczony. Termin ten liczy się od końca miesiąca, w którym limit został przekroczony. Jeśli limit został przekroczony w poprzednim roku rozrachunkowym, przedsiębiorca zobowiązany jest do ewidencji sprzedaży na kasie fiskalnej już od 1 dnia kolejnego roku obrachunkowego.

Zwolnienie dotyczy także niektórych kategorii towarów i usług bez względu na wielkość obrotu (zwolnienie przedmiotowe), są to na przykład: usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody, usługi pocztowe i kurierskie, usługi finansowe i ubezpieczeniowe, czynności notarialne.

Niektóre rodzaje działalności, bez względu na obrót, zobowiązane są do ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej. Dotyczy to przedsiębiorców, którzy prowadzą biznes w zakresie: usług fryzjerskich, kosmetycznych, kosmetologicznych, doradztwa podatkowego, naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów. Lista towarów i usług, które podlegają pod obowiązkową ewidencję sprzedaży na kasie fiskalnej znajduje się w art. 4 Rozporządzenia z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

Wyróżniamy cztery rodzaje kas fiskalnych: kasy on-line, kasy elektronicznym zapisem kopii kasy z papierowym zapisem kopii oraz kasy w formie oprogramowania. Różnicą między kasami jest sposób zapisu danych. Kasy starszego typu są stopniowo wycofywane z rynku. Zgodnie z przepisami, część branż ma obowiązek ewidencjonowania sprzedaży z udziałem kas online. Na działalności zostały nałożone konkretne terminy wymiany kas:  

-1 stycznia 2020 roku:

-świadczą usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych i motorowerów

-sprzedają benzynę silnikową, olej napędowy, gaz przeznaczony do napędu silników spalinowych

-1 stycznia 2021 roku:

-świadczą stałe lub sezonowe usługi związane z wyżywieniem – stacjonarne placówki gastronomiczne oraz usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania

-sprzedają węgiel, brykiet i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych

-1 lipca 2021 roku:

-fryzjerskie

-kosmetyczne i kosmetologiczne

-budowlane

-w zakresie opieki medycznej

-prawnicze

-związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (wyłącznie w zakresie wstępu)

Przedsiębiorcy, którzy kupią kasę online i zaczną jej używać w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym rozpoczęli ewidencjonowanie sprzedaży, mogą skorzystać z ulgi na jej zakup. Ulga wynosi 90% ceny netto kasy fiskalnej, nie więcej jednak niż 700 zł. Dotyczy to zarówno czynni podatników VAT, jak i podatników zwolnionych z VAT.

Zapisz się do newslettera, otrzymuj miesięczne podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Interesują Cię zmiany podatkowe? A może szukasz pracy w zakresie księgowości lub kadr i płac? Zapisz się do naszego newslettera, podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Meritoros
← Wróć do wszystkich artykułów