28.10.2020

Objaśnienia podatkowe dotyczące uznania paragonów fiskalnych za faktury uproszczone

Od 1 stycznia 2020 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące wystawiania faktur do paragonów fiskalnych. Jeżeli sprzedaż została zarejestrowana na kasie fiskalnej i została potwierdzona paragonem, fakturę wystawia się wyłącznie, jeśli na paragonie widnieje NIP nabywcy. Klient jeszcze przed wydrukowaniem paragonu zobowiązany jest podać NIP, jeśli chce zaliczyć wydatek do kosztów swojej działalności.

Jeśli osoba chce dokonać zakupu i zaliczyć go do kosztów podatkowych swojej firmy musi:

-przy paragonie do kwoty 450 zł brutto (odpowiednik 100 euro) - podać swój NIP jeszcze przed wydrukowaniem paragonu. Otrzymany paragon z NIP jest fakturą uproszczoną, którą traktuje się jak zwykłą fakturą VAT,

-jeśli paragon opiewa na kwotę wyższą niż 450 zł brutto (odpowiednik 100 euro) - podać swój NIP jeszcze przed wydrukowaniem paragonu. Na podstawie tego paragonu podatnik może wystąpić o wystawienie faktury VAT.

W przypadku gdy klient nie poda swojego numeru NIP jeszcze przed wydrukowaniem paragonu, traktowany jest jak zwykły konsument – a nie osoba prowadząca działalność. Osoba taka będzie mogła prosić o wystawienie faktury VAT do paragonu, jednak faktura ta nie będzie mogła stanowić kosztu podatkowego w ramach działalności. Więcej na temat kosztów niepodatkowych możecie przeczytać TUTAJ.

W dniu 16 października 2020 roku opublikowane zostały objaśnienia podatkowe dotyczące uznania paragonów fiskalnych za faktury uproszczone. Zgodnie z objaśnieniem „w przypadku dokumentowania sprzedaży na kwotę nieprzekraczającą 450 zł (lub 100 euro) paragonem fiskalnym zawierającym numer NIP nabywcy, który stanowi w istocie fakturę uproszczoną, nie wystawia się z tytułu tej sprzedaży dla nabywcy kolejnej faktury. W takim przypadku sprzedawca musi odmówić kupującemu wystawienia faktury standardowej. Jedna sprzedaż nie może bowiem być dokumentowana dwoma fakturami (fakturą uproszczoną – paragonem z NIP, oraz fakturą standardową).”

Wiele problemów rodzi także numer faktury uproszczonej. Wielu przedsiębiorców i księgowych myli numery, które umieszczone są na paragonie fiskalnym, zaliczanym jako faktura uproszczona. Zgodnie z objaśnieniami „w przypadku paragonów fiskalnych, to numer paragonu fiskalnego jest numerem, który w sposób jednoznaczny identyfikuje paragon z NIP do kwoty 450 zł jako fakturę uproszczoną. Numer paragonu fiskalnego jest kolejnym elementem paragonu umieszczonym po łącznej wartości sprzedaży brutto, przed numerem kasy i oznaczeniem kasjera”.

Nierzadko zdarza się także, że paragony fiskalne z NIP zawierają błędy. Jeżeli korekta dotyczy niezamierzonej pomyłki w zakresie wprowadzonego NIP (błędy typu brak jednej cyfry lub przestawienie cyfr, korekta nie dotyczy całkowitego braku NIP nabywcy na paragonie) wtedy w zależności od tego, czy faktura opiera na kwotę do 450 zł lub powyżej tej kwoty, ustawodawca w objaśnieniach przewiduje dwie formy korekt: „faktura do paragonu fiskalnego na kwotę powyżej 450 zł zawierającego numer NIP z błędem powinna być wystawiona z takim samym błędnym numerem NIP i następnie do tej faktury może być wystawiona przez odbiorcę faktury nota korygującą z prawidłowym numerem NIP lub przez wystawcę faktury faktura korygująca z prawidłowym numerem NIP. W przypadku paragonu fiskalnego do kwoty 450 zł zawierającego numer NIP nabywcy z błędem, może być wystawiona przez nabywcę (odbiorcę faktury) nota korygująca z prawidłowym numerem NIP lub przez podatnika faktura korygująca z prawidłowym numerem NIP.”

W objaśnieniach zostały także wyjaśnione kwestie korekt paragonów fiskalnych zaliczanych jako faktury uproszczone. Zgodnie z objaśnieniem „faktury korygujące do paragonów fiskalnych uznanych za faktury uproszczone wystawiane są poza systemem ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. W celu wypełnienie obowiązku podawania danych zawartych w fakturze, której dotyczy faktura korygująca w zakresie kolejnego numeru nadanego w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę należy wprowadzić na fakturze korygującej numer paragonu fiskalnego oraz numer unikatowy kasy rejestrującej, z której ten paragon został wystawiony.”

Należy także wspomnieć, że na podstawie obecnie obowiązujących przepisów, ustawodawca nie daje możliwości wystawienia faktur zbiorczych do paragonów fiskalnych stanowiących faktury uproszczone. Paragony te są uznawane jako faktury, stąd brak możliwości wystawienia faktury zbiorczej do faktur. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami faktura zbiorcza może dokumentować sprzedaż towarów lub usług z danego miesiąca (lub innego okresu rozliczeniowego), nie może jednak dokumentować sprzedaży już wcześniej zafakturowanej.

Źródło: https://www.gov.pl/

Zapisz się do newslettera, otrzymuj miesięczne podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Interesują Cię zmiany podatkowe? A może szukasz pracy w zakresie księgowości lub kadr i płac? Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Meritoros
Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest Meritoros SA z siedzibą w Krakowie, ul. Krowoderska 63B/4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wysyłki newslettera. Przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w naszej Polityce Prywatności oraz Regulaminie Newslettera.
← Wróć do wszystkich artykułów