19.07.2021

Numer PESEL dla cudzoziemców

Obecnie wielu przedsiębiorców zatrudnia cudzoziemców. Nie rzadko zdarzało się, że pracownicy nie mieli numeru PESEL, co skutkowało koniecznością posługiwania się szeregiem tych samych cyfr w deklaracjach podatkowych.

1 czerwca 2021 roku w życie weszła zmiana ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie definicji podatników, których identyfikatorem podatkowym jest numer PESEL. Nowe przepisy pozwalają, na wniosek cudzoziemca, na nadawanie im numerów PESEL przez urzędy gmin. Podatnicy, których identyfikatorem jest PESEL, a którzy do dnia wejścia w życie przepisów posługiwali się numerem NIP, mają 30 dni na zmianę NIP na PESEL.

Zmiana ta pozwala na identyfikację podatników przez Urząd Skarbowy, a co za tym idzie na wygenerowanie i udostępnienie rocznej deklaracji podatkowej w usłudze „Twój e-PIT”. Co więcej, dzięki temu cudzoziemcy będą mieli możliwość zalogowania się do usługi „Twój e-PIT” i skorzystania z możliwości złożenia lub skorygowania rocznej deklaracji podatkowej.  

Zapisz się do newslettera, otrzymuj miesięczne podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Interesują Cię zmiany podatkowe? A może szukasz pracy w zakresie księgowości lub kadr i płac? Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Meritoros
← Wróć do wszystkich artykułów