31.08.2021

Metoda kasowa w podatku VAT

Metoda kasowa to jedna z form rozliczania podatku od towarów i usług, czyli podatku VAT. Polega ona na odprowadzaniu podatku VAT w momencie uregulowania całości lub częsci należności za dostarczony towar lub wykonaną usługę. Metoda kasowa, zwana jest także metodą uproszczoną. Na rozliczanie się za pomocą metody kasowej mogą przejść podatnicy posiadający status małego podatnika, przy czym jako małego podatnika rozumie się podatnika, u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro (kwota ta jest niższa i wynosi 45 000 euro między innymi dla podatników prowadzących przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego funduszami inwestycyjnymi itd.).

Zgodnie z metodą kasową w VAT, VAT należny rozliczany jest w okresie przypadającym na datę uzyskania płatności od klienta. Do momentu, gdy kontrahent nie ureguluje płatności za fakturę, podatnik nie ujmuje jej w pliku JPK_V7 oraz rejestrach VAT. Zasada ta dotyczy także faktur zakupowych – podatek naliczony można odliczyć dopiero w okresie faktycznej zapłaty za fakturę. Jeśli faktura została zapłacona w części, to podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia VAT-u tylko od tej opłaconej części.

Przy rozliczeniach za pomocą metody kasowej istnieje wyjątek – podatek VAT należy rozliczyć, bez względu na zapłatę, gdy spełnione są łącznie dwa warunki:

-transakcja jest dokonywana na rzecz osób prywatnych lub firm, które nie są czynnymi podatnikami VAT,

-minęło 180 dni licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, mały podatnik, rozliczający się metodą kasową, może zrezygnować z tej metody, jednak nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy, w trakcie których rozliczał się tą metodą, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego, w terminie do końca kwartału, w którym stosował tę metodę.

Zapisz się do newslettera, otrzymuj miesięczne podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Interesują Cię zmiany podatkowe? A może szukasz pracy w zakresie księgowości lub kadr i płac? Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Meritoros
Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest Meritoros SA z siedzibą w Krakowie, ul. Krowoderska 63B/4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wysyłki newslettera. Przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w naszej Polityce Prywatności oraz Regulaminie Newslettera.
← Wróć do wszystkich artykułów