27.02.2023

Kto powinien rozliczyć się za pomocą deklaracji PIT-38?

Osiągasz przychody z tytułu obrotu kryptowalutami lub papierami wartościowymi? Swoje przychody powinieneś rozliczyć na deklaracji PIT-38!

Kto powinien rozliczyć się za pomocą deklaracji PIT-38?

Osoby uzyskujące przychody z tytułu:

 • odpłatnego zbycia papierów wartościowych,
 • realizacji praw wynikających z papierów wartościowych,
 • odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacja praw z nich wynikających,
 • odpłatnego zbycia udziałów (akcji), które nie są papierami wartościowymi,
 • objęcia udziałów (akcji) w spółkach albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część,
 • odpłatnego zbycia walut wirtualnych.

Przychody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych powstają w momencie przeniesienia własności papierów wartościowych na kupującego, dlatego też przychodem są kwoty należne, nawet jeśli nie zostały faktycznie otrzymane. Przychód należny z realizacji praw wynikających z papierów wartościowych oraz przychód z realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych powstaje w momencie realizacji tych praw.

W zeznaniu podatkowym należy wykazać wszystkie koszty związane z wyżej wymienionymi przychodami, które zostały wymienione w informacji PIT-8C oraz inne koszt, które poniósł podatnik. Wysokość kosztów ustalana jest na podstawie posiadanych przez podatnika dokumentów.

Do kiedy należy złożyć deklarację PIT-38?

Deklarację PIT-38 należy złożyć do ostatniego dnia kwietnia danego roku, za poprzedni rok podatkowy. Jeśli termin wypada w dzień ustawowo wolny od pracy lub w sobotę, wtedy termin przypada na następny dzień roboczy. Będzie tak również w 2023 roku – termin podatkowy przypada na 2 maja 2023.

Czy rozliczenie można sporządzić razem z małżonkiem?

Deklarację PIT-38 składa się indywidualnie. Nie przysługuje w tym wypadku wspólne rozliczenie małżonków.

Odliczenie straty z lat ubiegłych

Podatnicy rozliczający podatek na deklaracji PIT-38 mają prawo do odliczenia straty podatkowej, którą wykazali w 5 poprzedzających latach. Odliczenie dotyczy wyłącznie strat poniesionych z przychodów, które w ostatnich 5 latach podlegały opodatkowaniu:

 • z tytułu odpłatnego zbycia:
 1. papierów wartościowych,
 2. pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka),
 3. pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających,
 4. udziałów w spółkach albo udziałów w spółdzielni.
 • z tytułu objęcia udziałów (akcji) wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

PIT-38 a Danin Solidarnościowa

Podatnicy, którzy uzyskali przychody powyżej 1 miliona złotych zobowiązani są dodatkowo do zapłaty daniny solidarnościowej oraz złożenia odpowiedniej deklaracji. Danina Solidarnościowa wynosi 4% od nadwyżki ponad 1 mln zł.

Autor: Alicja Wachowicz, Księgowa

Źródła:

podatki.gov.pl

Zapisz się do newslettera, otrzymuj miesięczne podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Interesują Cię zmiany podatkowe? A może szukasz pracy w zakresie księgowości lub kadr i płac? Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Meritoros
Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest Meritoros SA z siedzibą w Krakowie, ul. Krowoderska 63B/4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wysyłki newslettera. Przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w naszej Polityce Prywatności oraz Regulaminie Newslettera.
← Wróć do wszystkich artykułów