27.02.2023

Kto powinien rozliczyć się za pomocą deklaracji PIT-38?

Osiągasz przychody z tytułu obrotu kryptowalutami lub papierami wartościowymi? Swoje przychody powinieneś rozliczyć na deklaracji PIT-38!

Kto powinien rozliczyć się za pomocą deklaracji PIT-38?

Osoby uzyskujące przychody z tytułu:

 • odpłatnego zbycia papierów wartościowych,
 • realizacji praw wynikających z papierów wartościowych,
 • odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacja praw z nich wynikających,
 • odpłatnego zbycia udziałów (akcji), które nie są papierami wartościowymi,
 • objęcia udziałów (akcji) w spółkach albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część,
 • odpłatnego zbycia walut wirtualnych.

Przychody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych powstają w momencie przeniesienia własności papierów wartościowych na kupującego, dlatego też przychodem są kwoty należne, nawet jeśli nie zostały faktycznie otrzymane. Przychód należny z realizacji praw wynikających z papierów wartościowych oraz przychód z realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych powstaje w momencie realizacji tych praw.

W zeznaniu podatkowym należy wykazać wszystkie koszty związane z wyżej wymienionymi przychodami, które zostały wymienione w informacji PIT-8C oraz inne koszt, które poniósł podatnik. Wysokość kosztów ustalana jest na podstawie posiadanych przez podatnika dokumentów.

Do kiedy należy złożyć deklarację PIT-38?

Deklarację PIT-38 należy złożyć do ostatniego dnia kwietnia danego roku, za poprzedni rok podatkowy. Jeśli termin wypada w dzień ustawowo wolny od pracy lub w sobotę, wtedy termin przypada na następny dzień roboczy. Będzie tak również w 2023 roku – termin podatkowy przypada na 2 maja 2023.

Czy rozliczenie można sporządzić razem z małżonkiem?

Deklarację PIT-38 składa się indywidualnie. Nie przysługuje w tym wypadku wspólne rozliczenie małżonków.

Odliczenie straty z lat ubiegłych

Podatnicy rozliczający podatek na deklaracji PIT-38 mają prawo do odliczenia straty podatkowej, którą wykazali w 5 poprzedzających latach. Odliczenie dotyczy wyłącznie strat poniesionych z przychodów, które w ostatnich 5 latach podlegały opodatkowaniu:

 • z tytułu odpłatnego zbycia:
 1. papierów wartościowych,
 2. pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka),
 3. pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających,
 4. udziałów w spółkach albo udziałów w spółdzielni.
 • z tytułu objęcia udziałów (akcji) wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

PIT-38 a Danin Solidarnościowa

Podatnicy, którzy uzyskali przychody powyżej 1 miliona złotych zobowiązani są dodatkowo do zapłaty daniny solidarnościowej oraz złożenia odpowiedniej deklaracji. Danina Solidarnościowa wynosi 4% od nadwyżki ponad 1 mln zł.

Autor: Alicja Wachowicz, Księgowa

Źródła:

podatki.gov.pl

Zapisz się do newslettera, otrzymuj miesięczne podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Interesują Cię zmiany podatkowe? A może szukasz pracy w zakresie księgowości lub kadr i płac? Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Meritoros
← Wróć do wszystkich artykułów