13.06.2022

Kilometrówka na potrzeby delegacji pracowników

Kilometrówka, to ewidencja przebiegu pojazdu, pozwalająca na uwzględnieniu w kosztach firmowych wydatków związanych z używaniem samochodu niebędącym własnością firmy. Kilometrówka wykorzystywana jest między innymi podczas delegacji pracowników, używających na te potrzeby swoich prywatnych samochodów. W takiej sytuacji pracownikowi przysługuje zwrot kosztów używania samochodu w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów przez stawkę za jeden kilometr przebiegu. Limity stawek są różne, w zależności od danego roku. W 2022 roku stawki te wynoszą:

 • 0,5214 zł – samochody osobowe o pojemności skokowej silnika do 900 cm³,
 • 0,8358 zł – samochody o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm³,
 • 0,2302 zł – motocykle,
 • 0,1382 zł – motorowery.

Zgodnie z powyższym, pracownikowi przysługuje zatem zwrot kosztów delegacji w wysokości obliczonej kilometrówki. Pracownik nie ma już obowiązku wykazywania faktur za zatankowane paliwo. Faktury te nie będą uwzględnianie przy rozliczaniu podróży służbowej.

Ewidencja przebiegu pojazdu, zgodnie z art. 23 ust. 7 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, powinna zawierać co najmniej poniższe dane:

 • nazwisko, imię i adres zamieszkania osoby używającej pojazd,
 • numer rejestracyjny pojazdu i pojemność silnika,
 • kolejny numer wpisu,
 • datę i cel wyjazdu, opis trasy
 • liczbę faktycznie przejechanych kilometrów,
 • stawkę za jeden kilometr przebiegu,
 • kwotę wynikającą z przemnożenia liczby faktycznie przejechanych kilometrów i stawki za jeden kilometr przebiegu,
 • podpis pracodawcy i jego dane.

Zapisz się do newslettera, otrzymuj miesięczne podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Interesują Cię zmiany podatkowe? A może szukasz pracy w zakresie księgowości lub kadr i płac? Zapisz się do naszego newslettera, otrzymuj oferty pracy oraz miesięczne podsumowania zmian podatkowych!

Meritoros
← Wróć do wszystkich artykułów