13.06.2022

Kilometrówka na potrzeby delegacji pracowników

Kilometrówka, to ewidencja przebiegu pojazdu, pozwalająca na uwzględnieniu w kosztach firmowych wydatków związanych z używaniem samochodu niebędącym własnością firmy. Kilometrówka wykorzystywana jest między innymi podczas delegacji pracowników, używających na te potrzeby swoich prywatnych samochodów. W takiej sytuacji pracownikowi przysługuje zwrot kosztów używania samochodu w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów przez stawkę za jeden kilometr przebiegu. Limity stawek są różne, w zależności od danego roku. W 2022 roku stawki te wynoszą:

 • 0,5214 zł – samochody osobowe o pojemności skokowej silnika do 900 cm³,
 • 0,8358 zł – samochody o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm³,
 • 0,2302 zł – motocykle,
 • 0,1382 zł – motorowery.

Zgodnie z powyższym, pracownikowi przysługuje zatem zwrot kosztów delegacji w wysokości obliczonej kilometrówki. Pracownik nie ma już obowiązku wykazywania faktur za zatankowane paliwo. Faktury te nie będą uwzględnianie przy rozliczaniu podróży służbowej.

Ewidencja przebiegu pojazdu, zgodnie z art. 23 ust. 7 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, powinna zawierać co najmniej poniższe dane:

 • nazwisko, imię i adres zamieszkania osoby używającej pojazd,
 • numer rejestracyjny pojazdu i pojemność silnika,
 • kolejny numer wpisu,
 • datę i cel wyjazdu, opis trasy
 • liczbę faktycznie przejechanych kilometrów,
 • stawkę za jeden kilometr przebiegu,
 • kwotę wynikającą z przemnożenia liczby faktycznie przejechanych kilometrów i stawki za jeden kilometr przebiegu,
 • podpis pracodawcy i jego dane.

Zapisz się do newslettera, otrzymuj miesięczne podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Interesują Cię zmiany podatkowe? A może szukasz pracy w zakresie księgowości lub kadr i płac? Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Meritoros
Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest Meritoros SA z siedzibą w Krakowie, ul. Krowoderska 63B/4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wysyłki newslettera. Przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w naszej Polityce Prywatności oraz Regulaminie Newslettera.
← Wróć do wszystkich artykułów