14.05.2024

IP BOX

Pojęcie IP Box, czyli “Intellectual Property Box” a inaczej „Innovation Box” dotyczy możliwości
skorzystania z preferencyjnej 5% stawki podatku w odniesieniu do dochodów uzyskiwanych z tzw. kwalifikowanych praw własności intelektualnej w działalności badawczo-rozwojowej.

Kiedy można skorzystać z IP BOX?

Aby skorzystać z ulgi IP Box, pierwszym koniecznym warunkiem jest prowadzenie działalności
badawczo-rozwojowej
, drugim natomiast wytworzenie kwalifikowanego IP.
Głównym wyznacznikiem działalności badawczo-rozwojowej jest jej twórczy charakter. W ustawie o PIT art. 5a pkt 38 lub ustawie o CIT art. 4a pkt 26 działalność badawczo-rozwojowa jest definiowana jako: „działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań”.

Czym jest twórczy charakter?

Twórczy charakter działalności badawczo-rozwojowej objawia się zwiększeniem wiedzy w
konkretnej dziedzinie.
W wyniku tego powstać mogą nowe procesy, produkty lub usługi. W ramach działalności prowadzone są badania naukowe i prace rozwojowe. Badania naukowe to działania przeważnie eksperymentalne lub teoretyczne, których głównym celem jest zdobycie nowej wiedzy czy umiejętności. Prace rozwojowe skupiają się na wykorzystaniu dostępnej wiedzy do tworzenia nowych lub ulepszonych usług, procesów czy produktów.

Kwalifikowane prawa własności intelektualnych

Ulga IP Box dotyczy kwalifikowanych praw własności intelektualnych, takich jak [art. 30ca ust. 2
ustawy o PIT i art. 24d ust. 2 ustawy o CIT]:

  • patentów,
  • praw z rejestracji wzorów przemysłowych,
  • praw ochronnych na wzór użytkowy,
  • praw z rejestracji topografii układu scalonego,
  • dodatkowego prawa ochronnego dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,
  • praw z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego
    dopuszczonych do obrotu,
  • autorskiego prawa do programu komputerowego.

Otrzymanie ochrony patentowej świadczy o oryginalności wytworzonego IP. Nadania praw własności intelektualnej dokonuje urząd patentowy na podstawie przeprowadzonej kontroli merytorycznej w procesie rejestracji lub zgłoszenia patentu czy prawa. W przypadku prawa z rejestracji topografii układu scalonego oraz autorskiego prawa do programu komputerowego nie jest dokonywana kontrola merytoryczna, urząd dokonuje jedynie oceny formalnej zgłoszenia.

Kto może skorzystać z IP BOX

Ulga IP Box przewidziana jest dla wszystkich podatników, którzy mogą prowadzić działalność
innowacyjną oraz spełnią wymagane kryteria
. Dla jednoosobowych działalności gospodarczych, spółek osobowych oraz dla spółek kapitałowych. Dla podatników CIT i PIT z wyłączeniem
podatników rozliczających się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
W celu skorzystania z ulgi IP Box należy ustalić dochód, który obejmie preferencyjna stawka
podatkowa 5%. Podstawę opodatkowania stanowi suma dochodów z kwalifikowanych praw
własności intelektualnej osiągniętych w roku podatkowym. Rozliczenie ulgi IP box wymaga
wyodrębnienia każdego kwalifikowanego prawa własności intelektualnej. Konieczne jest również
prowadzenie odrębnych ewidencji dla każdego rodzaju prawa oraz przypisywania konkretnych
kosztów do konkretnych praw.

IP BOX w trakcie roku

W ciągu roku podatkowego podatnicy nie mogą skorzystać z ulgi. Oznacza to, że w trakcie roku
zaliczki PIT wpłacane są na zasadach ogólnych lub na podatku liniowym, a osoby prawne wpłacają zaliczki według odpowiedniej stawki CIT. Ulgę wykazuje się dopiero na etapie zeznania rocznego. Do zeznania należy wtedy dołączyć odpowiedni załącznik, PIT/IP lub CIT/IP, w którym wskazuje się część dochodu podlegającego opodatkowaniu stawką 5%. Takie rozliczenie powoduje, że wykazana zostanie nadpłata. Zostanie ona zwrócona podatnikowi albo zaliczona na przyszłe zobowiązania podatkowe. Decyzja co do rozliczenia nadpłaty należy do podatnika.


Zalecanym działaniem dla podatników przed skorzystaniem z ulgi IP Box jest uzyskanie
indywidualnej interpretacji podatkowej
, która potwierdzi spełnienie warunków do zastosowania ulgi.

Autor: Natalia Bera, Księgowa

Źródła:

https://www.podatki.gov.pl/wyjasnienia/polski-lad-ulga-ip-box/

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

Zapisz się do newslettera, otrzymuj miesięczne podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Interesują Cię zmiany podatkowe? A może szukasz pracy w zakresie księgowości lub kadr i płac? Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Meritoros
Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest Meritoros SA z siedzibą w Krakowie, ul. Krowoderska 63B/4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wysyłki newslettera. Przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w naszej Polityce Prywatności oraz Regulaminie Newslettera.
← Wróć do wszystkich artykułów