11.01.2020

Indywidualny rachunek podatkowy

INDYWIDUALNY RACHUNEK PODATKOWY

VAT, PIT i CIT to jedne z najpopularniejszych podatków płaconych w Polsce. Do końca 2019 roku każdy Urząd Skarbowy posiadał konkretne rachunki bankowe do zapłaty powyższych podatków. Podatnicy płacili podatki ze względu na siedzibę swojej firmy lub miejsce zamieszkania. Rodziło to wiele problemów w momencie zmiany miejsca siedziby lub zamieszkania – automatycznie podatnicy powinni wtedy płacić podatki na inne rachunki niż wcześniej (jeśli zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby powodowała zmianę podlegania pod inny Urząd Skarbowy).

Od 1 stycznia 2020 roku zostały uruchomione indywidualne rachunki podatkowe do zapłaty podatków jak VAT, PIT oraz CIT. Indywidualne rachunki podatkowe przypisane są do konkretnych osób fizycznych lub prawnych na podstawie ich numeru PESEL lub NIP. Dzięki temu, bez względu na zmianę miejsca zamieszkania lub siedziby, podatnik płaci podatki dochodowe oraz podatek od wartości dodanej na ten sam numer rachunku.

Swój indywidualny numer rachunku podatkowego można sprawdzić za pomocą generatora rachunku pod linkiem: https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego . Generator działa całą dobę, siedem dni w tygodniu. Można go uruchomić zarówno na komputerze, jak i telefonie czy tablecie. Numer rachunku będzie zawsze taki sam, bez względu na to, ile razy został sprawdzany.

Numerem PESEL przy generatorze rachunku posłużą się osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej lub nie są zarejestrowanymi podatnikami VAT. Numerem NIP posłużą się podatnicy, którzy prowadzą działalność gospodarczą, bądź są podatnikami VAT lub są płatnikami podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i/lub zdrowotne.

Warto także pamiętać, by zanim zrobimy przelew, dokładnie sprawdzić, czy wpisany rachunek jest poprawny. Rachunek ma zawierać 26 znaków: LK10100071222YXXXXXXXXXXXX,

gdzie:

-LK - liczba kontrolna,

-wartość 10100071 - stała mikrorachunku podatkowego, która wskazuje na numer rozliczeniowy w NBP,

-wartość 222 - stała mikrorachunku podatkowego, która wskazuje na numer uzupełniający w NBP,

-Y=1 - gdy podatnik użyje numeru PESEL, Y=2 - gdy podatnik użyje NIP.

Po znaku Y będzie podany PESEL lub NIP podatnika, kolejne pozycje będą uzupełniane "0", tak aby rachunek posiadał 26. Warto sprawdzić czy w 26-cio cyfrowym numerze zawarty jest nasz nr PESEL lub NIP.

Podczas wykonywania przelewu należy również prawidłowo opisać przelew (np. płatność za podatek VAT za okres 05/2020), by Urzędnicy poprawnie przyporządkowali płatność do podatku. Dodatkowo, wszelkie odsetki od podatków wyżej wymienionych oraz koszty upomnienia także należy wpłacać na rachunek indywidualny. Warto również wspomnieć, że podatnicy, którzy zatrudniają pracowników, będą płacili podatek od wynagrodzeń na swój indywidualny numer rachunku, nie na indywidualne rachunki swoich pracowników

Wszelkie zwroty z rocznych rozliczeń podatkowych będą realizowane na dotychczasowych zasadach. Indywidualny rachunek podatkowy ma służyć jedynie do zapłaty podatków.

Osoby fizyczne zatrudnione jedynie na podstawie umów o pracę lub umów cywilno-prawnych będą potrzebowały indywidualnego rachunku podatkowego dopiero w momencie, gdy z ich rocznej deklaracji podatkowej wyniknie kwota do zapłaty. Wtedy taką płatność będą realizowały na swój indywidualny rachunek podatkowy.

Od 1 stycznia 2020 roku nie obowiązują już dotychczasowe rachunki do zapłaty podatków VAT, PIT i CIT, natomiast pozostałe należności publiczno-prawne płatne będą na rachunki Urzędów Skarbowych jak dotychczas.

Źródło: https://www.podatki.gov.pl/mikrorachunek-podatkowy/

Zapisz się do newslettera, otrzymuj miesięczne podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Interesują Cię zmiany podatkowe? A może szukasz pracy w zakresie księgowości lub kadr i płac? Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Meritoros
Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest Meritoros SA z siedzibą w Krakowie, ul. Krowoderska 63B/4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wysyłki newslettera. Przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w naszej Polityce Prywatności oraz Regulaminie Newslettera.
← Wróć do wszystkich artykułów