20.03.2021

Faktura zaliczkowa

Podatnicy nie rzadko spotykają się z fakturami zaliczkowymi. Najczęściej dzieje się tak po zapłacie części należności dla swoich kontrahentów. W takich przypadkach najczęściej zadaje się pytanie - czy faktura zaliczkowa może być kosztem, czy można odliczyć od niej VAT?

Faktura zaliczkowa to faktura wystawiona na podstawie przedpłaty dokonanej na poczet przyszłych dostaw towarów lub świadczenia usług.

Zgodnie z art. 106f ust. 1 ustawy o VAT faktura zaliczkowa zawierać powinna:

-datę wystawienia,

-kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę,

-imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,

-numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. A,

-numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. B,

-datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b obowiązek wystawienia faktury ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury,

a także:

-otrzymaną kwotę zapłaty,

-kwotę podatku wyliczoną według określonego w ustawie wzoru.

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych oraz z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych faktury zaliczkowej nie można uznać za koszt podatkowy ze względu na to, że wystawiona jest na kwotę na poczet przyszłego zobowiązania. Faktura zaliczkowa stanowi jedynie część ceny za należne świadczenie/towar. Wpłaconą na rzecz kontrahenta zaliczkę będzie więc można uznać za koszt podatkowy dopiero w momencie wykonania świadczenia/dostarczenia towaru, co najczęściej wiąże się z wystawieniem faktury końcowej.

Możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy. Zgodnie z art. 19a ust. 8 ustawy o podatku VAT obowiązek podatkowy powstaje z chwilą, gdy otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 4. W związku z powyższym, VAT z faktury zaliczkowej można odliczyć w rozliczeniu za okres, w którym zaliczka na poczet przyszłych zakupów została faktycznie zapłacona.

Reasumując powyższe, otrzymana faktura zaliczkowa nie może być uznawana jako koszt uzyskania przychodu, natomiast można odliczyć z niej podatek VAT. Jako koszt uznać można dopiero fakturę końcową wystawioną na podstawie faktury zaliczkowej.

Zapisz się do newslettera, otrzymuj miesięczne podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Interesują Cię zmiany podatkowe? A może szukasz pracy w zakresie księgowości lub kadr i płac? Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Meritoros
Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest Meritoros SA z siedzibą w Krakowie, ul. Krowoderska 63B/4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wysyłki newslettera. Przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w naszej Polityce Prywatności oraz Regulaminie Newslettera.
← Wróć do wszystkich artykułów