13.09.2021

Druk ZAW-NR

Od 1 września 2019 roku wszedł w życie wykaz podatników zarejestrowanych, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT zwany białą listą podatników VAT, zastępujący poprzednie wykazy dotyczące podatników zarejestrowanych, wykreślonych oraz przywróconych do rejestru. W wykazie wykazywana jest między innymi nazwa firmy lub imię i nazwisko,NIP, REGON, PESEL, numer w KRS oraz numery rachunków rozliczeniowych.

Obecnie przedsiębiorcy zobligowani są do dokonywania płatności na rachunek znajdujący się na białej liście podatników VAT w przypadku, gdy kwota przelewu jest wyższa niż 15 000 zł. Jeśli natomiast podatnik dokonana płatność na inny rachunek kontrahenta niż ten, który jest wskazany w wykazie to musi liczyć się z sankcjami:

-nie będzie mógł poniesionego wydatku zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w ramach podatku dochodowego,

-będzie ponosił solidarną odpowiedzialność ze sprzedawcą w ramach podatku VAT.

Od tych sankcji podatnik może się jednak uwolnić, jeśli zawiadomi naczelnika urzędu skarbowego, właściwego dla podatnika, który dokonał zapłaty należności, o powyższym fakcie na druku ZAW-NR. Druk ten należy złożyć w urzędzie skarbowym w ciągu 7 dni od dnia dokonania przelewu. W czasie pandemii termin na złożenie druku ZAW-NR został wydłużony do 2 tygodni.

ZAW-NR ma na celu uproszczenie i przyspieszenie procedury wyjaśniającej dokonanie błędnej płatności. Płatnik może złożyć druk osobiście w odpowiednim urzędzie, ale również przesłać go poprzez platformę ePUAP. Sam druk ZAW-NR można znaleźć na stronie www.podatki.gov.pl

Zapisz się do newslettera, otrzymuj miesięczne podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Interesują Cię zmiany podatkowe? A może szukasz pracy w zakresie księgowości lub kadr i płac? Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Meritoros
Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest Meritoros SA z siedzibą w Krakowie, ul. Krowoderska 63B/4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wysyłki newslettera. Przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w naszej Polityce Prywatności oraz Regulaminie Newslettera.
← Wróć do wszystkich artykułów