17.08.2021

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe

Każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do opłacania składek ZUS. Podatnik podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym (emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu) oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Ubezpieczenie, które jest dobrowolne, a mimo tego wiele przedsiębiorców się na nie decyduje, to ubezpieczenie chorobowe.

Ubezpieczenie chorobowe to składnik ubezpieczeń społecznych i daje możliwość podatnikom ubiegania się o prawo do zasiłków za czas niezdolności do pracy. Zasiłki, jakie uzyskuje się dzięki opłacaniu składki chorobowej to zasiłek chorobowy oraz zasiłek macierzyński. W przypadku niezdolności do pracy, przedsiębiorcy wypłacony zostaje zasiłek na określoną sumę pieniędzy przez ZUS. Warto jednak pamiętać, że zasiłek wypłacany jest dopiero po 90 dniach opłacania składki. W razie choroby, która wystąpiłaby przed upływem tego okresu, mimo, że przedsiębiorca wpłaca co miesiąc określoną kwotę na konto ZUS, zasiłek chorobowy nie przysługuje. Co więcej, niedotrzymanie terminu opłacenia składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe lub opłacenie jej w niepełnej wysokości skutkuje ustaniem tego ubezpieczenia. W niektórych sytuacjach na wniosek ZUS może wyrazić zgodę na opłacenie składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe po terminie. Pozytywnie rozpatrzony wniosek spowoduje zachowanie ciągłości ubezpieczenia chorobowego. W przypadku uzyskania negatywnej odpowiedzi, ubezpieczenie chorobowe ustanie od pierwszego dnia miesiąca, za który składki zostały opłacone po terminie lub w zaniżonej wysokości.

Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe wynosi 2,45% podstawy wymiaru, którego używa się przy obliczaniu składek na ubezpieczenia społeczne. Dla przykładu – przedsiębiorca, który opłaca preferencyjne składki ZUS, jeśli nie opłaca dobrowolnej składki chorobowej uiszcza kwotę 627,01 zł, natomiast gdy opłaca to kwota ta wzrasta do wysokości 647,59 zł.

Zapisz się do newslettera, otrzymuj miesięczne podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Interesują Cię zmiany podatkowe? A może szukasz pracy w zakresie księgowości lub kadr i płac? Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Meritoros
Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest Meritoros SA z siedzibą w Krakowie, ul. Krowoderska 63B/4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wysyłki newslettera. Przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w naszej Polityce Prywatności oraz Regulaminie Newslettera.
← Wróć do wszystkich artykułów