14.03.2022

Dłuższe terminy sprawozdawcze za 2021 rok

Sprawozdanie finansowe to jeden z najważniejszych raportów przedsiębiorstwa. Sporządza się je na koniec roku obrotowego i w zależności od jednostki, termin na jego sporządzenie jest różny. Ustawowe terminy wynikające z ustawy o rachunkowości to:

  • Zamknięcie ksiąg rachunkowych – nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia zaistnienia zdarzeń powodujących obowiązek zamknięcia,
  • Sporządzenie zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej za rok obrotowy – nie później niż do 85 dnia po dniu bilansowym,
  • Zakończenia inwentaryzacji składników aktywów – z wyłączeniem aktywów pieniężnych, papierów wartościowych, produktów w toku produkcji oraz materiałów, towarów i produktów gotowych, określonych w art. 17 ust. 2 pkt 4 – Do 15 dnia następnego roku obrotowego,
  • Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego – nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego,
  • Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego – nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.

10 marca 2022 r. w życie weszło rozporządzenie Ministra Finansów z 7 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji, zgodnie z którym wydłuża się termin na:

  • Zamknięcie ksiąg rachunkowych – przesunięcie terminu zgodnie z rozporządzeniem dla jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną – przedłuża się o 1 miesiąc; przesunięcie terminu zgodnie z rozporządzeniem dla pozostałych jednostek- przedłuża się o 3 miesiące,
  • Sporządzenie zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej za rok obrotowy – przesunięcie terminu zgodnie z rozporządzeniem dla jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną – przedłuża się o 30 dni; przesunięcie terminu zgodnie z rozporządzeniem dla pozostałych jednostek- przedłuża się o 90 dni,
  • Zakończenia inwentaryzacji składników aktywów – z wyłączeniem aktywów pieniężnych, papierów wartościowych, produktów w toku produkcji oraz materiałów, towarów i produktów gotowych, określonych w art. 17 ust. 2 pkt 4 – przesunięcie terminu zgodnie z rozporządzeniem dla jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną – przedłuża się o 30 dni; przesunięcie terminu zgodnie z rozporządzeniem dla pozostałych jednostek- przedłuża się o 90 dni,
  • Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego – przesunięcie terminu zgodnie z rozporządzeniem dla jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną – przedłuża się o 1 miesiąc, przesunięcie terminu zgodnie z rozporządzeniem dla pozostałych jednostek- Przedłuża się o 3 miesiące,
  • Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego – przesunięcie terminu zgodnie z rozporządzeniem dla jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną – Przedłuża się o 1 miesiąc; przesunięcie terminu zgodnie z rozporządzeniem dla pozostałych jednostek- przedłuża się o 3 miesiące.

Jak informuje Ministerstwo Finansów, przedłużenie powyższych terminów było odpowiedzią na postulaty księgowych i przedsiębiorców.

Zapisz się do newslettera, otrzymuj miesięczne podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Interesują Cię zmiany podatkowe? A może szukasz pracy w zakresie księgowości lub kadr i płac? Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Meritoros
Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest Meritoros SA z siedzibą w Krakowie, ul. Krowoderska 63B/4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wysyłki newslettera. Przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w naszej Polityce Prywatności oraz Regulaminie Newslettera.
← Wróć do wszystkich artykułów