8.05.2021

Danina solidarnościowa

Danina solidarnościowa to świadczenie publiczno-prawne, które obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku i podlegają jej dochody uzyskane od tego dnia. Dotyczy ona osób, których dochód, po uwzględnieniu odliczeń, przekroczy 1 000 000 zł.

Obowiązkiem zapłaty daniny solidarnościowej objęte są osoby fizyczne, które uzyskały dochód:

-podlegający opodatkowaniu według skali podatkowej, od których podatek rozlicza się na zeznaniach rocznych PIT-40A, PIT-36 lub PIT-37,

-z niektórych zysków kapitałowych (np. odpłatne zbycie papierów wartościowych), od których podatek rozlicza się na zeznaniu rocznym PIT-38,

-z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej, od których podatek rozlicza się na zeznaniu rocznym PIT-36L,

-z zagranicznej jednostki kontrolowanej, od których oblicza się 19% podatek w rocznym zeznaniu PIT-CFC.

Obowiązek uiszczenia daniny solidarnościowej powstaje, gdy suma dochodów (pomniejszonych o odliczenia), wymienionych powyżej, przekroczy 1 000 000 zł. Podstawą daniny solidarnościowej jest jednak jedynie nadwyżka nad wcześniej wymienioną kwotą. Danina wynosi 4% podstawy jej obliczenia. Podstawę zaokrągla się do pełnych złotych, przy czym końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki wynoszące 50 groszy i więcej podwyższa się do pełnych złotych.

Termin zapłaty daniny solidarnościowej i złożenia deklaracji o jej wysokości (DSF-1) to 30 kwietnia roku kalendarzowego. Deklaracje składa się w urzędzie skarbowym, pod który podlega podatnik. Od 15.04.2021 roku danina solidarnościowa płatna jest na mikrorachunek podatkowy.

Należy także zwrócić uwagę, że danina solidarnościowa dotyczy każdej osoby fizycznej odrębnie, niezależnie od tego czy rozlicza się sama czy na wspólnej deklaracji z małżonkiem. Jeśli jeden z małżonków wykazał dochód (po odliczeniach) w wysokości przekraczającej 1 000 000 zł, a drugi w wysokości mniejszej niż 1 000 000 zł, to tylko jeden z małżonków zobowiązany jest do uiszczenia daniny solidarnościowej. Dochody małżonków nie łączą się, ani nie dzielą na pół, nawet jeśli rozliczaja się wspólnie.

Zapisz się do newslettera, otrzymuj miesięczne podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Interesują Cię zmiany podatkowe? A może szukasz pracy w zakresie księgowości lub kadr i płac? Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Meritoros
Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest Meritoros SA z siedzibą w Krakowie, ul. Krowoderska 63B/4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wysyłki newslettera. Przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w naszej Polityce Prywatności oraz Regulaminie Newslettera.
← Wróć do wszystkich artykułów