14.02.2024

Danina solidarnościowa

Osoby fizyczne, których dochód po uwzględnieniu przewidzianych odliczeń przekroczyły 1000000 zł  są zobligowane złożyć zeznanie do 30 kwietnia o wysokości daniny solidarnościowej za poprzedni rok. Istota daniny solidarnościowej sprowadza się do obowiązku zapłaty podatku w wysokości 4% od nadwyżki z 1000000 zł.
Celem wprowadzenia daniny solidarnościowej jest pobór daniny od najbogatszych, który wesprze Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Kogo obowiązuje danina solidarnościowa

Do podstawy opodatkowania daniną solidarnościową osoba fizyczna wliczyć powinna:

  • dochody opodatkowane według skali podatkowej, m.in. dochody z pracy, działalności gospodarczej, emerytur, rent, wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło, praw autorskich itp.;
  • dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, z odpłatnego zbycia udziałów i akcji oraz z tytułu objęcia udziałów i akcji za aport;
  • dochody z działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskane w razie wyboru stawki liniowej w wysokości 19%;
  • dochody zagranicznej spółki kontrolowanej.

Inne źródła przychodów, które nie wpływają na daninę solidarnościową

Z daniny wyłączone są m.in.:

  • dochody z dywidend, ze zbycia nieruchomości, nieujawnionych źródeł przychodów;
  • przychody opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, kartą podatkową;
  • przychody z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową;
  • dochody w działalności gospodarczej objęte ulgą IP BOX.

Danina solidarnościowa a przychody osiągane zagranicą

  • do podstawy opodatkowania daniną solidarnościową nie wlicza się dochodów osiągniętych za granicą, do których ma zastosowanie metoda wyłączenia z progresją (np. dochody z Niemiec, Francji, Czech, Szwajcarii, Szwecji);
  • do podstawy opodatkowania daniną solidarnościową wlicza się dochody osiągniętych za granicą, do których ma zastosowanie metoda proporcjonalnego odliczenia, tzw. kredyt podatkowy (np. dochody z Holandii, Wielkiej Brytanii, Austrii, Rosji).

Złożenie deklaracji

Deklarację na formularzu DSF-1 o wysokości daniny solidarnościowej należy złożyć do urzędu skarbowego, w którym rozliczany jest podatek dochodowy, czyli do urzędu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podatnika.

Może ona zostać złożona przez osobę fizyczną zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Istnieje ponadto możliwość złożenia deklaracji przez pełnomocnika, o ile złożone zostanie pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji.

Autor: Julita Wilkowska, Księgowa

Źródła:

Dz.U.2022.0.2647 t.j. - Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Zapisz się do newslettera, otrzymuj miesięczne podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Interesują Cię zmiany podatkowe? A może szukasz pracy w zakresie księgowości lub kadr i płac? Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Meritoros
Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest Meritoros SA z siedzibą w Krakowie, ul. Krowoderska 63B/4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wysyłki newslettera. Przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w naszej Polityce Prywatności oraz Regulaminie Newslettera.
← Wróć do wszystkich artykułów