6.06.2022

Biuletyn informacyjny – czerwiec

Zniesienie stanu epidemii a kwestie podatkowe

16.05.2022 r. w Polsce został odwołany stan epidemii, obowiązuje nadal jednak stan zagrożenia epidemicznego. Zniesienie stanu epidemii powoduje, że niektóre z wprowadzonych w 2020 r. preferencji przestaną obowiązywać już z końcem maja 2022 r. lub z końcem roku. Przedsiębiorcy, którzy do tej pory korzystali z preferencji dotyczących stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego powinni przeanalizować, z których preferencji nie mogą już korzystać.

Preferencje podatkowe do końca maja 2022 r. 
Darowizny przekazywane na cele związane z COVID-19Podatnicy PIT i CIT nie będą mieli prawa do odliczania darowizn przekazywanych na cele związane z COVID-19 na rzecz wybranych instytucji czy NGO w wysokości 150% lub 200% kwoty darowizny. 
IP BoxWygasa prawo do stosowania 5% stawki CIT dla dochodów z  kwalifikowanych praw (IP) wykorzystywanych do przeciwdziałania COVID-19 już przy obliczaniu zaliczek. Podatnicy CIT uwzględnią 5% stawkę dopiero przy rozliczeniu rocznym. Podatnicy PIT mogą natomiast korzystać z  tej preferencji do końca 2022 r. 
Jednorazowa amortyzacja środków trwałychNie będzie możliwe dokonywanie jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych służących do produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. 
Podatek minimalnyWygasa prawo zwolnienia z podatku od przychodów z budynków. Od 01.06.2022 r. obowiązkiem  rozliczenia podatku minimalnego objęci zostaną właściciele nieruchomości komercyjnych o wartości co najmniej 10 mln zł, jeżeli są one wynajmowane, wydzierżawiane lub oddane do używania na podstawie innej umowy o podobnym charakterze. 
Ulga B+RWygasa ulga obejmującą podatników PIT i CIT, którzy ponoszą koszty kwalifikowane w związku z działalnością badawczo-rozwojową w celu opracowania produktów niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19. Po raz ostatni można rozliczyć te koszty w zaliczkach na podatek dochodowy za maj. 
Preferencje podatkowe do końca 2022 roku 
IP BoxZ końcem 2022 r. wygasa prawo do stosowania 5% PIT dla dochodów z kwalifikowanych praw (IP) wykorzystywanych do przeciwdziałania COVID-19 już przy obliczaniu zaliczek. 
Limity zwolnień z PIT dla świadczeń z ZFŚS- Zwolnienia dla świadczeń od pracodawcy w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o ZFŚS, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków ZFŚS lub funduszy związków zawodowych - limit obecnie wynosi 2.000 zł, a od 2023 r. – 1.000 zł. - Zwolnienia dla zapomóg wypłaconych z funduszu zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji – limit obecnie wynosi 3.000 zł, a od 2023 r. – 1.000 zł. - Zwolnienia z PIT dla dopłat do wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18 ze środków obrotowych - limit obecnie wynosi 3.000 zł, a od 2023 r. – 2.000 zł. - Zwolnienia dla zapomóg dotyczących indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci – limit obecnie wynosi 10.000 zł, a od 2023 r. – 6.000 zł. 
Ulga na złe długiDo końca roku podatnicy PIT i CIT nie mają konieczności zwiększać podstawy opodatkowania w zaliczkach o wartość niezapłaconych i jednocześnie zaliczonych przez nich do kosztów podatkowych zobowiązań. 
Stan zagrożenia epidemicznego – utrzymane preferencje 
Schematy podatkowe (MDR)Brak obowiązku raportowania. 
Certyfikaty rezydencjiPozostają utrzymane preferencje dotyczące certyfikatów. 
Zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek spoza tzw. białej listyBez zmian pozostaje dłuższy (14 dni) termin na zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek spoza tzw. białej listy. 
Termin wydania interpretacji podatkowejPozostają wydłużone terminy na wydanie interpretacji podatkowych (o 3 miesiące).  

Zmiana podmiotu właściwego do wysyłki sprawozdań finansowych

Zgodnie z opublikowanymi rozporządzeniami:

  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia organu Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań Szefa KAS w zakresie przyjmowania i obsługi oraz udostępniania sprawozdań finansowych podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 814) – rozporządzenie weszło w życie 28.04.2022 r.,
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie wyznaczenia organu Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań Szefa KAS w zakresie przyjmowania i obsługi oraz udostępniania sprawozdań finansowych podatników podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 2022 r., poz. 986) – rozporządzenie weszło w życie 26.05.2022 r.,

do wykonywania zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych składanych przez osoby rozliczające PIT prowadzących księgi rachunkowe oraz czynności, o których mowa w art. 45 ust. 8a updof, a także podatników CIT, którzy nie mają obowiązku składania tych dokumentów do Krajowego Rejestru Sądowego, np.: fundacje
i stowarzyszenia nieprowadzące działalności gospodarczej wyznaczony został Naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Zachodniopomorski US w Szczecinie będzie udostępniał otrzymane sprawozdania naczelnikom urzędów celno-skarbowych, dyrektorom izb administracji skarbowej oraz Ministrowi Finansów.

Tarcza antyinflacyjna przedłużona

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o VAT, która przedłuża rozwiązania tarczy antyinflacyjnej o dwa miesiące, czyli do końca lipca 2022r.; nadal obowiązują:

  • zwolnienie z akcyzy energii elektrycznej dla gospodarstw domowych,
  • obniżona akcyza na prąd,
  • obniżona akcyza na lekki olej opałowy.
  • obniżone stawki akcyzy na niektóre paliwa silnikowe,
  • czasowe wyłączenie z opodatkowania podatkiem handlowym sprzedaży ww. paliw.

Do końca lipca 2022 r. zostanie również utrzymana druga tarcza antyinflacyjna obniżająca stawki VAT na żywność, nawozy i paliwa.

Zmiana terminu instalacji kasy fiskalnej w myjniach samochodowych

Ministerstwo Finansów oddala termin obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych o trzy miesiące tj. na 1.10.2022 r. Data ta obowiązuje w przypadku mycia, czyszczenia samochodów i innych podobnych usług, w tym przy użyciu urządzeń obsługiwanych przez klienta.

Trwają prace legislacyjne nad zmianą rozporządzenia. Termin 1 października nie będzie po raz kolejny przedłużany.

Zmiany w Kodeksie karnym skarbowym – projekt

Ministerstwo Sprawiedliwości planuje w II kwartale 2022 r. zmienić ograniczenia stosowania tzw. czynnego żalu oraz wydłużenia okresów przedawnienia przestępstw i wykroczeń skarbowych. Rozważana jest również kwestia zaostrzenia odpowiedzialności karnej przy przestępstwach skarbowych. Zaproponowane w projekcie rozwiązania mają na celu redukcję tzw. szarej strefy.

Innym założeniem nowelizacji jest zmiana polityki karnej w zakresie odpowiedzialności karno-skarbowej poprzez zaostrzenie odpowiedzialności karnej przy przestępstwach skarbowych, które skutkują uszczupleniem należności podatkowych wielkiej wartości, wprowadzenie możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności karnej w niektórych przypadkach przygotowania do popełnienia przestępstw skarbowych oraz rozszerzenie możliwości przepadku przedmiotów pochodzących
z przestępstwa.

Więcej informacji: Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw (numer projektu: UD357).

Przyszłość zawodu księgowego - prekonsultacje

"Zawód księgowego - kierunki rozwoju" to inicjatywa Ministerstwa Finansów polegająca na merytorycznej dyskusji na temat rozwoju zawodu księgowego. W wyniku postulatów zawierających prośbę o wydłużenie terminu obligującego do zajęcia stanowiska w sprawie przyszłości tego zawodu, ustalono nowy termin prekonsultacji: 30.09.2022 r.

Zapisz się do newslettera, otrzymuj miesięczne podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Interesują Cię zmiany podatkowe? A może szukasz pracy w zakresie księgowości lub kadr i płac? Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Meritoros
Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest Meritoros SA z siedzibą w Krakowie, ul. Krowoderska 63B/4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wysyłki newslettera. Przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w naszej Polityce Prywatności oraz Regulaminie Newslettera.
← Wróć do wszystkich artykułów