6.06.2022

Biuletyn informacyjny – czerwiec

Zniesienie stanu epidemii a kwestie podatkowe

16.05.2022 r. w Polsce został odwołany stan epidemii, obowiązuje nadal jednak stan zagrożenia epidemicznego. Zniesienie stanu epidemii powoduje, że niektóre z wprowadzonych w 2020 r. preferencji przestaną obowiązywać już z końcem maja 2022 r. lub z końcem roku. Przedsiębiorcy, którzy do tej pory korzystali z preferencji dotyczących stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego powinni przeanalizować, z których preferencji nie mogą już korzystać.

Preferencje podatkowe do końca maja 2022 r. 
Darowizny przekazywane na cele związane z COVID-19Podatnicy PIT i CIT nie będą mieli prawa do odliczania darowizn przekazywanych na cele związane z COVID-19 na rzecz wybranych instytucji czy NGO w wysokości 150% lub 200% kwoty darowizny. 
IP BoxWygasa prawo do stosowania 5% stawki CIT dla dochodów z  kwalifikowanych praw (IP) wykorzystywanych do przeciwdziałania COVID-19 już przy obliczaniu zaliczek. Podatnicy CIT uwzględnią 5% stawkę dopiero przy rozliczeniu rocznym. Podatnicy PIT mogą natomiast korzystać z  tej preferencji do końca 2022 r. 
Jednorazowa amortyzacja środków trwałychNie będzie możliwe dokonywanie jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych służących do produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. 
Podatek minimalnyWygasa prawo zwolnienia z podatku od przychodów z budynków. Od 01.06.2022 r. obowiązkiem  rozliczenia podatku minimalnego objęci zostaną właściciele nieruchomości komercyjnych o wartości co najmniej 10 mln zł, jeżeli są one wynajmowane, wydzierżawiane lub oddane do używania na podstawie innej umowy o podobnym charakterze. 
Ulga B+RWygasa ulga obejmującą podatników PIT i CIT, którzy ponoszą koszty kwalifikowane w związku z działalnością badawczo-rozwojową w celu opracowania produktów niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19. Po raz ostatni można rozliczyć te koszty w zaliczkach na podatek dochodowy za maj. 
Preferencje podatkowe do końca 2022 roku 
IP BoxZ końcem 2022 r. wygasa prawo do stosowania 5% PIT dla dochodów z kwalifikowanych praw (IP) wykorzystywanych do przeciwdziałania COVID-19 już przy obliczaniu zaliczek. 
Limity zwolnień z PIT dla świadczeń z ZFŚS- Zwolnienia dla świadczeń od pracodawcy w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o ZFŚS, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków ZFŚS lub funduszy związków zawodowych - limit obecnie wynosi 2.000 zł, a od 2023 r. – 1.000 zł. - Zwolnienia dla zapomóg wypłaconych z funduszu zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji – limit obecnie wynosi 3.000 zł, a od 2023 r. – 1.000 zł. - Zwolnienia z PIT dla dopłat do wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18 ze środków obrotowych - limit obecnie wynosi 3.000 zł, a od 2023 r. – 2.000 zł. - Zwolnienia dla zapomóg dotyczących indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci – limit obecnie wynosi 10.000 zł, a od 2023 r. – 6.000 zł. 
Ulga na złe długiDo końca roku podatnicy PIT i CIT nie mają konieczności zwiększać podstawy opodatkowania w zaliczkach o wartość niezapłaconych i jednocześnie zaliczonych przez nich do kosztów podatkowych zobowiązań. 
Stan zagrożenia epidemicznego – utrzymane preferencje 
Schematy podatkowe (MDR)Brak obowiązku raportowania. 
Certyfikaty rezydencjiPozostają utrzymane preferencje dotyczące certyfikatów. 
Zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek spoza tzw. białej listyBez zmian pozostaje dłuższy (14 dni) termin na zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek spoza tzw. białej listy. 
Termin wydania interpretacji podatkowejPozostają wydłużone terminy na wydanie interpretacji podatkowych (o 3 miesiące).  

Zmiana podmiotu właściwego do wysyłki sprawozdań finansowych

Zgodnie z opublikowanymi rozporządzeniami:

  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia organu Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań Szefa KAS w zakresie przyjmowania i obsługi oraz udostępniania sprawozdań finansowych podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 814) – rozporządzenie weszło w życie 28.04.2022 r.,
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie wyznaczenia organu Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań Szefa KAS w zakresie przyjmowania i obsługi oraz udostępniania sprawozdań finansowych podatników podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 2022 r., poz. 986) – rozporządzenie weszło w życie 26.05.2022 r.,

do wykonywania zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych składanych przez osoby rozliczające PIT prowadzących księgi rachunkowe oraz czynności, o których mowa w art. 45 ust. 8a updof, a także podatników CIT, którzy nie mają obowiązku składania tych dokumentów do Krajowego Rejestru Sądowego, np.: fundacje
i stowarzyszenia nieprowadzące działalności gospodarczej wyznaczony został Naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Zachodniopomorski US w Szczecinie będzie udostępniał otrzymane sprawozdania naczelnikom urzędów celno-skarbowych, dyrektorom izb administracji skarbowej oraz Ministrowi Finansów.

Tarcza antyinflacyjna przedłużona

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o VAT, która przedłuża rozwiązania tarczy antyinflacyjnej o dwa miesiące, czyli do końca lipca 2022r.; nadal obowiązują:

  • zwolnienie z akcyzy energii elektrycznej dla gospodarstw domowych,
  • obniżona akcyza na prąd,
  • obniżona akcyza na lekki olej opałowy.
  • obniżone stawki akcyzy na niektóre paliwa silnikowe,
  • czasowe wyłączenie z opodatkowania podatkiem handlowym sprzedaży ww. paliw.

Do końca lipca 2022 r. zostanie również utrzymana druga tarcza antyinflacyjna obniżająca stawki VAT na żywność, nawozy i paliwa.

Zmiana terminu instalacji kasy fiskalnej w myjniach samochodowych

Ministerstwo Finansów oddala termin obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych o trzy miesiące tj. na 1.10.2022 r. Data ta obowiązuje w przypadku mycia, czyszczenia samochodów i innych podobnych usług, w tym przy użyciu urządzeń obsługiwanych przez klienta.

Trwają prace legislacyjne nad zmianą rozporządzenia. Termin 1 października nie będzie po raz kolejny przedłużany.

Zmiany w Kodeksie karnym skarbowym – projekt

Ministerstwo Sprawiedliwości planuje w II kwartale 2022 r. zmienić ograniczenia stosowania tzw. czynnego żalu oraz wydłużenia okresów przedawnienia przestępstw i wykroczeń skarbowych. Rozważana jest również kwestia zaostrzenia odpowiedzialności karnej przy przestępstwach skarbowych. Zaproponowane w projekcie rozwiązania mają na celu redukcję tzw. szarej strefy.

Innym założeniem nowelizacji jest zmiana polityki karnej w zakresie odpowiedzialności karno-skarbowej poprzez zaostrzenie odpowiedzialności karnej przy przestępstwach skarbowych, które skutkują uszczupleniem należności podatkowych wielkiej wartości, wprowadzenie możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności karnej w niektórych przypadkach przygotowania do popełnienia przestępstw skarbowych oraz rozszerzenie możliwości przepadku przedmiotów pochodzących
z przestępstwa.

Więcej informacji: Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw (numer projektu: UD357).

Przyszłość zawodu księgowego - prekonsultacje

"Zawód księgowego - kierunki rozwoju" to inicjatywa Ministerstwa Finansów polegająca na merytorycznej dyskusji na temat rozwoju zawodu księgowego. W wyniku postulatów zawierających prośbę o wydłużenie terminu obligującego do zajęcia stanowiska w sprawie przyszłości tego zawodu, ustalono nowy termin prekonsultacji: 30.09.2022 r.

Zapisz się do newslettera, otrzymuj miesięczne podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Interesują Cię zmiany podatkowe? A może szukasz pracy w zakresie księgowości lub kadr i płac? Zapisz się do naszego newslettera, podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Meritoros
← Wróć do wszystkich artykułów