16.05.2022

Amortyzacja środków trwałych

Środki trwałe, to rzeczowe aktywa firmy, których okres użytkowania wynosi co najmniej 1 rok, są kompletne, zdatne do użytkowania oraz wykorzystywane w działalności gospodarczej.

Do środków trwałych zalicza się:

  • Budynki,
  • Budowle,
  • Lokale będące odrębną własnością,
  • Maszyny, urządzenia, środki transportu oraz inne przedmioty.

Amortyzacja środków trwałych polega na stopniowym zużywaniu się środka trwałego za pomocą odpisów amortyzacyjnych.

Podstawową metodą amortyzacji jest metoda liniowa. Polega ona na dokonywaniu jednakowych odpisów amortyzacyjnych w ciągu całego cyklu zużywania się środka trwałego. Odpisy amortyzacyjne ustala się zgodnie ze stawkami amortyzacyjnymi zawartymi w załączniku nr 1 ustawy PIT oraz CIT, a te ustalane są w oparciu o Klasyfikację Środków Trwałych (KŚT). Stosowanie tej metody możliwe jest również przy stawkach indywidualnych, podwyższonych lub obniżonych.

Stawkę indywidualną podatnik może zastosować w przypadku środków trwałych, które są używane lub ulepszone. Ma możliwość to zrobić tylko w przypadku, gdy środki trwałe wprowadzane są do ewidencji przedsiębiorstwa po raz pierwszy. W takich sytuacjach poszczególne kategorie środków trwałych muszą posiadać minimalne okresy amortyzacji. 

Podatnicy mogą także zastosować stawki podwyższone oraz obniżone. Zastosowanie stawki podwyższonej dotyczy środków trwałych, które użytkowane są w szczególnych warunkach. Dotyczy to między innymi dla budynków i budowli używanych w warunkach pogorszonych lub złych. Obniżona stawka amortyzacji ma natomiast zastosowanie między innymi w okresie zmniejszonego stopnia używania środków trwałych.

Podatnicy mają także prawo do zastosowania metody degresywnej. Metoda ta polega na podwyższeniu stawki amortyzacyjnej środka trwałego zaliczonego do grupy 3-6 i 8 klasyfikacji środków trwałych oraz środków transportu (z wyłączeniem samochodów osobowych). Przy zastosowaniu tej metody, podatnik w pierwszym roku amortyzacji stosuje stawkę podaną w wykazie, jednak pomnożoną przez 2. W kolejnym roku podatkowym, podatnik odejmuje od kwoty netto środka trwałego dotychczasowe odpisy amortyzacyjne. W chwili, gdy bieżące, roczne odpisy zrównają się z odpisami metodą liniową, podatnik zobowiązany jest kontynuować amortyzację metodą liniową.

Podatnicy maga także zastosować jednorazową amortyzację środków trwałych. Na temat można przeczytać TUTAJ.

Zapisz się do newslettera, otrzymuj miesięczne podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Interesują Cię zmiany podatkowe? A może szukasz pracy w zakresie księgowości lub kadr i płac? Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Meritoros
Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest Meritoros SA z siedzibą w Krakowie, ul. Krowoderska 63B/4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wysyłki newslettera. Przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w naszej Polityce Prywatności oraz Regulaminie Newslettera.
← Wróć do wszystkich artykułów