3.11.2020

Meritoros laureatem konkursu „100 najlepszych projektów na zwiększenie poziomu cyfryzacji w firmie”

Meritoros wziął udział w konkursie „100 najlepszych projektów na zwiększenie poziomu cyfryzacji w firmie” zorganizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Patronem konkursu było Ministerstwo Rozwoju (obecnie Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii) oraz Ministerstwo Cyfryzacji. Do organizatora wpłynęło prawie pół tysiąca wniosków, z czego wybrano jedynie 105 działalności, którym zostaną przyznane nagrody finansowe w wysokości 20 tys. zł ze środków unijnych.  Konkurs został sfinansowany z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Konkurs był skierowany do przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność na terytorium Polski i są mikro przedsiębiorcami, małymi przedsiębiorcami lub średnimi przedsiębiorcami. Warunkiem koniecznym było, by projekty tych firm zostały zrealizowane lub rozpoczęte nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku konkursowego albo są planowane do wdrożenia w terminie maksymalnie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku konkursowego. Projekty te musiały wpisywać się w jeden z poniżej przedstawionych obszarów:

-automatyzacja procesów w firmie;

-praca zdalna;

-wykorzystywanie rozwiązań chmurowych;

-wykorzystanie sztucznej inteligencji;

-cyberbezpieczeństwo;

-e-commerce (handel prowadzony za pośrednictwem Internetu);

-obsługa klienta przez Internet;

-zarządzanie zasobami firmy z wykorzystaniem rozwiązań informatycznych;

-analityka biznesowa (business intelligence, w tym wykorzystanie dużych zbiorów danych/big data);

-marketing internetowy;

-wykorzystanie technologii mobilnych.

W konkursie wzięły udział głównie najmniejsze firmy, które nieczęsto są beneficjentami środków PARP. Reprezentanci mikrofirm stanowili 82% wnioskujących (383 złożone wnioski) oraz 72% nagrodzonych (76 laureatów). Najwięcej wniosków wpłynęło z Mazowsza i Wielkopolski. W konkursie można było zdobyć maksymalnie 23 punkty, z czego żaden z laureatów nie otrzymał mniej punktów niż 19. Co więcej, 46% laureatów otrzymało pomiędzy 21 a 23 punkty. Meritoros zajął 11 miejsce w konkursie, otrzymując 23 punkty, natomiast kryterium rozstrzygające wynosiło 2.

Meritoros zaprezentował projekt o tytule „Cyfryzacja i digitalizacja poszczególnych obszarów firmy, ze szczególnym uwzględnieniem robotyzacji (automatyzacji procesów poprzez budowę robotów), a także wdrożenie szeregu działań i aplikacji wspierających proces główny.” Zajmując przy tym 11 miejsce w rankingu. Projekt polegał, jak wskazuje tytuł, na cyfryzacji i digitalizacji poszczególnych obszarów firmy, ze szczególnym uwzględnieniem robotyzacji (automatyzacji procesów poprzez budowę botów), a także na wdrożeniu szeregu działań i aplikacji wspierających proces główny. Wśród celów projektu wyróżnić można poprawienie wydajności i jakości pracy poprzez zautomatyzowanie jej i zrobotyzowanie przy równoczesnym zapewnieniu możliwości działania firmy w trybie zdalnym, z zachowaniem całej dotychczasowe zdolności produkcyjnej. Skalę innowacyjności projektu oceniono na skalę branży lub kraju. Projekt firmy opierał się na kilku obszarach:

-zautomatyzowaniu procesów w firmie (o automatyzacji i robotyzacji w Meritoros można przeczytać także tutaj)

-pracy zdalnej,

-obsługi klienta przez Internet,

- cyberbezpieczeństwie.

Projekt rozpoczął w marcu 2020 roku, co wymusiła bieżącą sytuacja w kraju, wtedy zostało także przyśpieszone zakończenie i wdrożenie składowych projektu, tworzonych i testowanych wcześniej. Dokupione zostało niezbędne oprogramowanie i rozpoczęto pracę nad końcowymi elementami. Zakończenie projektu zostało zaplanowane na październik 2020 r. Wprowadzony projekt przyniósł wiele korzyści dla przedsiębiorstwa, pracowników oraz klientów. Pozwolił on między innymi na poprawę jakości wykonywanych usług, zwiększenie szybkości działania i reakcji na zmianę, odciążenie pracy, szczególnie w zakresie czynności prostych, powtarzalnych, a przy tym żmudnych, zwiększenie ilości audytowanych firm z 20% do niemal 100% każdego miesiąca oraz przekazanie części obowiązków botom i automatom, co zwiększyło terminowość wykonywanych zadań.

Zdobycie tytułu laureata w konkursie i zajęcie 11 miejsca jest ogromnym osiągnięciem i docenieniem pracy włożonej w zautomatyzowanie i zrobotyzowanie procesów zachodzących w firmie. Firma nie osiądzie jednak na laurach i planuje stale się rozwijać, co zaowocuje w kolejne korzyści dla przedsiębiorstwa, pracowników oraz klientów. Poniżej przedstawiamy Dyplom Laureata Konkursu.

Zapisz się do newslettera, otrzymuj miesięczne podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Interesują Cię zmiany podatkowe? A może szukasz pracy w zakresie księgowości lub kadr i płac? Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Meritoros
Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest Meritoros SA z siedzibą w Krakowie, ul. Krowoderska 63B/4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wysyłki newslettera. Przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w naszej Polityce Prywatności oraz Regulaminie Newslettera.
← Wróć do wszystkich artykułów