16.11.2021

Okres wypowiedzenia umowy o pracę

Jedną z najpopularniejszych zawieranych umów jest umowa o pracę. Rozwiązanie takiej umowy wiąże się z okresem wypowiedzenia, którego długość zależy od długości zatrudnienia pracownika.

Umowa o pracę może być zawarta na czas określony, czas nieokreślony lub okres próbny. W przypadku zawarcia umowy na czas określony lub czas nieokreślony, okres wypowiedzenia, w zależności od długości zatrudnienia u danego pracodawcy, wynosi:

-2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,

-1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,

-3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

W przypadku zatrudnienia na okres próbny, okres wypowiedzenia także zależy od długości zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi odpowiednio:

-3 dni robocze, jeśli umowa zawarta jest na mniej niż 2 tygodnie,

-1 tydzień, gdy umowa zawarta jest na co najmniej 2 tygodnie,

-2 tygodnie, w przypadku umowy zawartej na 3 miesiące.

Jeśli okres wypowiedzenia liczony jest w tygodniach, to jako moment rozpoczęcia biegu wypowiedzenia jest pierwsza niedziela występującą po dniu złożenia wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia kończy się po jednym lub dwóch tygodniach kalendarzowych, oznacza to, że sobota zawsze jest ostatnim dniem okresu wypowiedzenia.

W przypadku miesięcznych okresów wypowiedzenia, wypowiedzenie liczone jest od pierwszego dnia kalendarzowego miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało złożone wypowiedzenie umowy. Okres wypowiedzenia kończy się z ostatnim dniem danego miesiąca.

Подпишитесь на информационный бюллетень, получайте предложения о работе и ежемесячные сводки налоговых изменений!

Вас интересуют налоговые изменения, или, может быть, вы ищете работу в сфере бухгалтерского учета или кадров и расчета заработной платы? Подпишитесь на нашу рассылку и получайте предложения о работе и ежемесячные сводки налоговых изменений! Посмотрите, как выглядела карьера наших сотрудников!

Meritoros
← Wróć do wszystkich artykułów