31.01.2022

Kwota wolna od podatku

Od 2022 roku, w związku z wejściem w życie przepisów Polskiego Ładu, zmieniła się kwota wolna od podatku. Kwota wolna od podatku to roczna kwota dochodu, która nie podlega pod opodatkowanie. Od stycznia 2022 roku kwota ta wynosi 30 tysięcy złotych. Kwota zmniejszająca podatek, czyli kwota 17% od kwoty wolnej od podatku, wynosi 5 100 zł. Kwotę zmniejszającą (425 zł) podatek można potrącać także w miesięcznych zaliczkach na podatek dochodowy.

Kwota wolna od podatku dotyczy wyłącznie tych podatników, którzy rozliczają swoje dochody za pomocą skali podatkowej. Z tej preferencji podatkowej nie mogą skorzystać podatnicy, którzy opodatkowują swoje dochody za pomocą ryczałtu, podatkiem liniowym oraz kartą podatkową. Jeśli podatnik rozlicza swoje dochody według różnych form opodatkowania tj. na przykład według ryczałtu oraz według zasad ogólnych, to preferencja podatkowa w postaci kwoty wolnej od podatku jest rozliczana wyłącznie w stosunku do dochodów rozliczanych według skali podatkowej.

Warto zwrócić także uwagę na sytuację podatnika, który ma zatrudnienie w więcej, niż jednym miejscu. Takim podatnikom przysługuje tylko jedna kwota wolna od podatku, dlatego musza oni zgłosić do jednego ze swoich pracodawców, by kwota wolna nie była im potrącana. W przypadku niezłożenia rezygnacji i potrącania kwoty wolnej od podatku przy oby źródłach dochodu, podatnik zobowiązany będzie zwrócić kwotę wolną od podatku przy rozliczeniu rocznym.

W związku z wyższą, niż w zeszłym roku, kwotą wolną od podatku, dochód oraz podatek od dochodu przedstawia się następująco:

Подпишитесь на информационный бюллетень, получайте предложения о работе и ежемесячные сводки налоговых изменений!

Вас интересуют налоговые изменения, или, может быть, вы ищете работу в сфере бухгалтерского учета или кадров и расчета заработной платы? Подпишитесь на нашу рассылку и получайте предложения о работе и ежемесячные сводки налоговых изменений! Посмотрите, как выглядела карьера наших сотрудников!

Meritoros
← Wróć do wszystkich artykułów