4.10.2022

Sprawozdawczość GUS

GUS, czyli Główny Urząd Statystyczny zajmuje się zbieraniem danych, w tym danych dotyczących przedsiębiorstw. Wszystkie podmioty gospodarki narodowej mają obowiązek składania sprawozdań do GUS, natomiast nie wszystkie jednak są objęte badaniami. O tym, czy dany podmiot jest objęty konkretnym badaniem najczęściej decyduje branża, w której działa oraz liczba zatrudnionych pracowników.

Nowopowstałe podmioty, które nie korzystały z Portalu Sprawozdawczego, a objęte została badaniami, otrzymują powiadomienie o pierwszym, nadanym im obowiązku sprawozdawczym w formie listownej, na adres korespondencyjny wskazany podczas rejestracji działalności gospodarczej. W zawiadomieniu tym otrzymują także opis procedury aktywacji konta w Portalu oraz niezbędne dane uwierzytelniające.

Niektóre z obowiązków sprawozdawczych są incydentalne, natomiast część z nich wykonuje się systematycznie. Wśród najpopularniejszych obowiązków sprawozdawczych można wymienić:

-DNU-K - Kwartalne sprawozdanie o międzynarodowej wymianie usług

- F-01/I-01 - Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe

-GP - Sprawozdanie statystyczne dla grup przedsiębiorstw

-I01 - Sprawozdanie o nakładach na środki trwałe.

Warto zaznaczyć, że każda firma, która otrzymała informacje od GUS o konieczności złożenia sprawozdania musi to zrobić. Nie ma w tym przypadku wyjątków. Zgodnie z art. 57 i 58 „Kto wbrew obowiązkowi odmawia wykonania obowiązku statystycznego albo udzielenia informacji w spisie powszechnym lub innym badaniu statystycznym, podlega grzywnie. Kto wbrew obowiązkowi przekazuje dane statystyczne po upływie oznaczonego terminu, podlega karze grzywny. Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować nałożeniem kary w wysokości od 200 do 5000 zł„. Za podanie nieprawdziwych danych grozi kara grzywny lub ograniczenia wolności do 2 lat.

Mimo braku informacji w przestrzeni publicznej o nałożonych karach za brak złożenia sprawozdania lub podanie nieprawdziwych danych, warto jest powierzyć ten obowiązek specjalistom.

Підпишіться на розсилку, отримуйте пропозиції про роботу та щомісячні підсумки податкових змін!

Вас цікавлять податкові зміни, а можливо, ви шукаєте роботу в сфері бухгалтерського обліку або кадр та оплати праці? Підпишіться на нашу розсилку та отримуйте пропозиції про роботу та щомісячні підсумки податкових змін!

Meritoros
← Wróć do wszystkich artykułów