30.05.2022

Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości

Zarówno przedsiębiorcy, jak i firmy zobowiązane są do prowadzenia księgowości. W zależności od formy prowadzenia działalności oraz uzyskanych przychodów, podatnicy prowadzą księgowość w formie uproszczonej lub w formie ksiąg rachunkowych, inaczej nazywanych księgowością kontową lub pełną księgowością.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, obowiązek prowadzenia pełnej księgowości dotyczy między innymi osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych, spółek partnerskich, jeżeli ich przychody za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość 2 000 000 euro. Kwotę tą przelicza się według średniego kursu euro z dnia 1 października roku poprzedniego.

W 2021 roku kurs ten wyniósł 4,5941 zł/euro (tabela nr 191/A/NBP/2021), co w rezultacie daję kwotę limitu na 2022 rok w wysokości 9 188 200 zł.

Dodatkowo, ustawa o rachunkowości oraz ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych dopuszcza, by powyższe jednostki mimo nieprzekroczenia limitu przychodów miały prawo do prowadzenia księgowości na pełnych księgach.

Podatnicy, którzy zdecydowali się na takie prowadzenie ksiąg zobowiązani są do poinformowania o tym w zeznaniu rocznym składanym do 30 kwietnia za rok podatkowy, w którym księgi były prowadzone.

Підпишіться на розсилку, отримуйте пропозиції про роботу та щомісячні підсумки податкових змін!

Вас цікавлять податкові зміни, а можливо, ви шукаєте роботу в сфері бухгалтерського обліку або кадр та оплати праці? Підпишіться на нашу розсилку та отримуйте пропозиції про роботу та щомісячні підсумки податкових змін!

Meritoros
← Wróć do wszystkich artykułów