16.01.2023

Deklaracja CIT-ST

Czym jest deklaracja CIT-ST?

Deklaracja CIT-ST sporządzana jest w celu ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. CIT-ST dotyczy tylko tych podatników, którzy posiadają zakłady (oddziały) położone na innych niż siedziba, obszarach jednostek samorządu terytorialnego.

Kiedy należy złożyć deklaracje CIT-ST?

Od 1 stycznia 2022 roku podatnicy zobowiązani są do złożenia deklaracji CIT-ST w terminie do dnia 31 marca każdego rokuwedług stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.

W deklaracji uwzględnia się:

  • wykaz oddziałów (zakładów) podatnika,
  • liczbę osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, z podziałem na poszczególne oddziały (zakłady), w ramach wyodrębnienia odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego na obszarze których są umiejscowione – zgodnie ze stanem na 31 grudnia roku poprzedniego.

Gdzie należy złożyć CIT-ST?

Deklarację CIT-ST składa się jako załącznik do rocznej deklaracji CIT-8. W związku z tym, deklaracja składana jest do organu właściwego ze względu na siedzibę podatnika.

Підпишіться на розсилку, отримуйте пропозиції про роботу та щомісячні підсумки податкових змін!

Вас цікавлять податкові зміни, а можливо, ви шукаєте роботу в сфері бухгалтерського обліку або кадр та оплати праці? Підпишіться на нашу розсилку та отримуйте пропозиції про роботу та щомісячні підсумки податкових змін!

Meritoros
← Wróć do wszystkich artykułów