28.03.2022

Zmiany w systemie podatkowym

W zeszłym tygodniu Ministerstwo Finansów ogłosiło zmiany podatkowe, które planuje wprowadzić. Zmiany te mają zostać skonsultowane z zainteresowanym środowiskiem, w tym między innymi przedstawiciele księgowych i doradców podatkowych.

Zmiany, jakie ogłoszono dotyczą:

  • Obniżenia stawki podatku PIT

Ministerstwo Finansów ogłosiło chęć obniżenia stawki PIT z 17% na 12% w progu podatkowym 120 tys. zł. Zmiana ta dotyczyć ma osób rozliczających się na zasadach ogólnych.

  • Odliczenie zapłaconej składki zdrowotnej

Zmiana ta skierowana jest do osób rozliczających się według ryczałtu, podatku liniowego oraz karty podatkowej. Podatnicy będą mogli odliczyć od dochodu zapłaconą składkę zdrowotną do limitu – w przypadku liniowców limit wyniesie 8,7 tys. zł, ryczałtowców – 50% zapłaconych składek zdrowotnych. Natomiast dla podatników na karcie podatkowej limit wynosi 19% zapłaconej składki (dotyczy pomniejszenia podatku). 

  • Likwidacja ulgi dla klasy średniej, ulgi na zabytki oraz ulgi abolicyjnej
  • Nowe zasady stosowania kwoty wolnej przy zaliczkach

Rozwiązanie ma zapewnić możliwość upoważnienia nawet 3 płatników (pracodawców, zleceniodawców, ZUS) do zmniejszania zaliczek na PIT o kwotę wynosząca 3600 zł. W przypadku 1 umowy kwota zmniejszająca podatek wyniesie 300 zł, przy dwóch – po 150 zł, a przy trzech – po 100 zł.

  • Rozwiązanie dla samotnych rodzicówPrzywrócenie możliwości wspólnego rozliczenia się z dzieckiem.
  • Wprowadzenie preferencji dla rodzin i dzieci

Proponowane jest zwiększenie kwoty zarobków, jakie może osiągnąć dziecko bez utraty preferencji podatkowych przez rodziców. Kwota ta obecnie wynosi 3089 zł i wzrosnąć ma do 16 061,28 zł w 2022 r. (12-krotność renty socjalnej). Proponowane jest także, by renty rodzinne małoletnich dzieci nie były doliczane do dochodów rodziców.

  • Dłuższy termin na JPK_PIT i JPK_CIT

Ministerstwo zdecydowało się na przesunięcie na 2025 rok wprowadzenia struktur JPK_PIT i JPK_CIT do Urzędów Skarbowych.

Zmiany te są proponowanymi zmianami, jakie Ministerstwo obecnie poddaje konsultacją społecznym. Ich ostateczny kształt może jeszcze ulec zmianie.

Zapisz się do newslettera, otrzymuj oferty pracy i miesięczne podsumowania zmian podatkowych!

Interesują Cię zmiany podatkowe? A może szukasz pracy w zakresie księgowości lub kadr i płac? Zapisz się do naszego newslettera, otrzymuj oferty pracy oraz miesięczne podsumowania zmian podatkowych!

Meritoros
← Wróć do wszystkich artykułów